nieuws

Nieuwe organisatie voor mkb in de bouw

bouwbreed Premium

nieuwegein – De nieuwe ondernemersorganisatie MKB Bouw is opgericht. Reden is dat het midden- en kleinbedrijf zich door de bestaande brancheverenigingen, zoals Bouwend Nederland, in de steek gelaten voelt.

De organisatie wil er voor ondernemers zijn die voor eigen rekening en risico een bedrijf met personeel voeren. Voor een klein bedrag wil de organisatie die ondernemers bij alles wat er speelt op het gebied van arbeidsvoorwaarden en regelgeving bijstaan. “Nee, wij zijn geen brancheorganisatie. Wij concentreren ons juist op een laagdrempelige praktische ondersteuning op sociaal-economisch gebied en niet op vaktechnisch terrein. Wij gaan ons dus niet bezighouden met erkenningsregelingen of andere branchespecifieke zaken. Daar zijn de brancheverenigingen voor”, vertelt A. Blonk, die als voorzitter van de Confederatie van Gespecialiseerde Aannemers (Conga) een van de twee �founding fathers� is.

De tweede is de Noordelijke Vereniging Burgerlijke & Utiliteitsbouw (NVBU), een afsplitsing van Bouwend Nederland in Drenthe en Overijssel.

Voorzitter T. Stoffers schetst de achtergronden: “Er zit een groot potentieel in de bouw. De meerderheid van de bedrijven is niet aangesloten bij een branchevereniging. Toch hebben ook die bedrijven behoefte aan praktische informatie, juist over arbeidsvoorwaarden en sociale en fiscale regelgeving. Het gaat om ondernemers die veranderingen in de regels bijna direct in hun portemonnee voelen.”

Beiden zijn het volbloed representanten van het mkb in de bouw die de noden en behoeften van de ondernemer uit de dagelijkse praktijk kennen. Met lede ogen hebben ze dan ook gezien dat de laatste jaren de belangenbehartiging voor het midden- en kleinbedrijf geringer is geworden. “En dat terwijl het midden- en kleinbedrijf de motor van de economie is, veel meer dan het grootbedrijf”, meent Stoffers.

Een voorbeeld daarvan is het gesteggel over de verlaging van de vennootschapsbelasting. “Dat was leuk voor het grootbedrijf, maar het kleinbedrijf kreeg de rekening. Want de financiering moest worden opgebracht uit de afschaffing van het grijze kenteken”, weet Blonk.

Onvoldoende

Ook in cao-onderhandelingen komt zijns inziens het geluid van het midden- en kleinbedrijf onvoldoende over de onderhandelingstafel. “Als onderaannemer zit ik in de situatie dat de hoofdaannemer mijn prijs bepaalt en ook nog eens via de cao-onderhandelingen wat ik mijn werknemers moet betalen”, verwoordt de Conga-voorzitter zijn onvrede.

Het mkb in de uitvoerende bouw zit met hetzelfde probleem. In naam en voor kleine werken zijn zij hoofdaannemer, maar in de praktijk vaak onderaannemer. Op dat moment hebben zij met dezelfde problemen te maken als de gespecialiseerde aannemers.

Reageer op dit artikel