nieuws

Nieuwe directeur wil fors meer armslag voor EIB

bouwbreed

den haag – Het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid gaat een periode tegemoet van uitbreiding en verdieping. De nieuwe directeur Taco van Hoek ziet de personele sterkte van Nederlands belangrijkste instituut van de bouweconomie groeien van de huidige 25 naar wellicht veertig medewerkers.

“Ik ben een bouwer. Niet iemand die slechts op de winkel past. Het is leuk om dingen in gang te zetten. Van het bestuur krijg ik de ruimte nieuwe dingen te doen. Ook uit de gesprekken met de medewerkers heb ik een goed gevoel overgehouden”.

De 45-jarige Amsterdammer Taco van Hoek begint per 1 april enthousiast aan de nieuwe baan in zijn woonplaats. Na achttien jaar Centraal Plan Bureau in Den Haag is de econoom toe aan een nieuw karwei. Daarom zocht Van Hoek afgelopen zomer contact met het EIB.

“De bouwsector is buitengewoon interessant. Bij het CPB heb ik me altijd veel met wonen bezig gehouden. We zijn momenteel bezig met een onderzoek naar de gevolgen van de eventuele afschaffing van de hypotheekrente. Dit voorjaar komt het rapport naar buiten”.

Van Hoek realiseert zich dat hij het huidige EIB nog niet in al zijn aspecten doorgrondt. Hoe kan dat ook, als buitenstaander. Wel is de econoom doordrongen van de belangrijke rol die het instituut speelt in de informatiehuishouding rond de bouwsector. Een nieuwe taak die hij nadrukkelijk wil oppakken is het aanzwengelen van werk voor derden. Het EIB kan best meer contactresearch verrichten. Bovendien ligt het veld open om vanuit het bouwbelang scherpzinnige studies te maken van de overheidsplannen. In lijn met de wijze waarop het Centraal Plan Bureau – in meer algemene zin – de overheid de maat neemt. Voorwaarde is wel dat de afnemers van de studies voor het werk willen betalen.

De opvolger van de medio vorig jaar al vertrokken boegbeeld Adri Buur studeerde in 1987 als algemeen econoom af aan de Universiteit van Amsterdam. Met de bul in de hand dook Van Hoek bij het Centraal Plan Bureau in de problematiek van de wisselkoersen. Om al vlot een uitstapje van zeven maanden te maken naar de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling in Parijs. Vanuit de Franse hoofdstad werkte de econoom aan een landenrapport over Nederland.

Van Hoek keerde terug op het CPB-nest en werkte zich op tot onderdirecteur van het 170 medewerkers tellende kennisbolwerk. De Amsterdammer stortte zich met even veel gemak op de Europese integratie als de Betuweroute, Schiphol en de Tweede Maasvlakte. Ook stond hij aan de wieg van de doorrekeningen – sinds 1997 – van de investeringsplannen van de rijksoverheid. Van Hoek gaf enkele jaren geleden de aanzet tot een omvangrijke reorganisatie om het CPB flexibeler en meer slagvaardig te maken.

�Ik ben een bouwer. Niet iemand die slechts

op de winkel past�

Reageer op dit artikel