nieuws

Krukkige voorbereiding oorzaak miljoenenstrop bij bruggenbouw

bouwbreed

hoofddorp – Financiële risicos die niet werden ingeschat, kwalitatief onvoldoende bestekken, tekeningen en berekeningen en het ontbreken van een vangnet voor financiële tegenvallers zijn de voornaamste oorzaken van de miljoenenstrop die de gemeente Haarlemmermeer opliep bij de bouw van de drie Calatravabruggen.

“De projectrisico�s zijn vooraf niet helder systematisch geïdentificeerd, naar belangrijkheid gerangschikt en ten behoeve van het raadsbesluit gepresenteerd”, zo stelt de Rekenkamercommissie van de gemeente Haarlemmermeer in het vernietigende rapport �Over de brug komen�. In het document word op een rij gezet wat er allemaal misging bij de bouw van de drie bruggen over de Hoofdvaart in de Haarlemmermeer.

Het besluit om de bruggen, ontworpen door de Spaanse bouwmeester Santiago Calatrava, te laten bouwen, viel in 1999. De Calatravabruggen zouden 16,4 miljoen euro gaan kosten. Achteraf was met de bouw een bedrag van 28, 8 miljoen euro gemoeid en dienden de aannemers voor 9 miljoen euro aan schadeclaims in.

Een van de redenen dat het misging is, aldus de onderzoekscommissie, dat de bruggenbouw niet als zelfstandig project is geboekt, maar als onderdeel van de infrastructuur van de Vinex-wijken Floriande, Vijfhuizen en Getsewoud.

Daardoor werden de almaar stijgende kosten te gemakkelijk afgeboekt als horende bij de Vinexbouw. Bij rapportages werd bovendien niet of slechts terloops melding gemaakt van financiële knelpunten. Ook werd niet geluisterd naar deskundigen die een second opinion gaven, terwijl zo�n tweede diagnose nu juist een belangrijk middel is om kosten te beheersen.

Ook op andere punten misten de verantwoordelijken telkens de boot. “De diverse contracteringen zijn onvoldoende onderbouwd, niet helder gedocumenteerd, soms risicovol en onvoldoende planmatig gemanaged”, aldus het onderzoek.

Zelfs het bijhouden van een deugdelijke administratie bleek, aldus de commissie, een brug te ver. Het onderzoek werd ernstig bemoeilijkt doordat het formele projectarchief incompleet bleek te zijn. Zo ontbreken onder meer notulen van overleggen tussen de projectleider, de programmadirecteur en de verantwoordelijke wethouder. Ook voortgangsrapportages, bestuurlijke documenten over genomen beslissingen en zelfs contracten waren niet altijd voor handen. Het college van Haarlemmermeer erkent fouten te hebben gemaakt, maar verwijt de onderzoekscommissie dat uitsluitend documenten zijn geraadpleegd en dat betrokkenen bij de bouw niet persoonlijk naar hun bevindingen is gevraagd.

Reageer op dit artikel