nieuws

Innovatief ondernemen gaat aan bouw voorbij

bouwbreed

amsterdam – Innovatief ondernemerschap staat in de bouwnijverheid op een laag pitje. Weliswaar durft ruim de helft van de aannemers in de bouw (67 procent) en driekwart van de bouwinstallatiebedrijven risicos te nemen, aan vernieuwend ondernemen komen de zakenlui nauwelijks toe.

Uit het rapport �Procesintegratie en innovatief ondernemerschap in de bouwnijverheid� van het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid (EIB) blijkt dat vooral research & development (R&D) laag scoort. Het betreft onder meer de toepassing en ontwikkeling van innovatieve hulpmiddelen en gereedschappen. “Slechts 8 procent van de bedrijven heeft medewerkers in dienst die uitsluitend (1 procent) of een deel van hun tijd (7 procent) belast zijn met r&d”, aldus het rapport. “Naar sector en deelsector zijn hierbij nauwelijks verschillen waarneembaar.”

Onderzoek naar de tevredenheid van klanten komt al evenmin uit de verf. Van alle bedrijven in de bouwnijverheid probeert gemiddeld 13 procent doelgericht, dat wil zeggen via periodiek klanttevredenheidsonderzoek, te achterhalen of de opdrachtgevers te spreken zijn over het geleverde werk. De rest maakt uit andere informatie op of de opdrachtgevers al dan niet tevreden zijn over de dienstverlening. Zo rekent driekwart van de bouwbedrijven en 60 procent van de bouwinstallatiebedrijven opdrachtgevers die terugkomen tot de groep tevreden klanten. Een vergelijkbaar percentage (62) vraagt de opdrachtgever na afloop van het werk naar diens indruk over de gang van zaken. “De helft van de bedrijven krijgt via zijn personeel informatie over het tevredenheidsoordeel van klanten”, zo meldt het EIB. Klachtenregistratie is voor 20 procent van de bouwers en voor ruim 30 procent van de bouwinstallatiebedrijven de bron om de tevredenheid van klanten te meten.

Hoofdaanneming

Andere kenmerken van innovatief zakendoen die laag scoren zijn het zelf benaderen van opdrachtgevers (16 procent) en het schriftelijk vastleggen van het bedrijfsbeleid (18 procent). Ook blijkt dat bijna de helft van de ondernemers niet langer vooruit kijkt dan zes maanden.

Het rapport wijst verder uit dat bouw- en bouwinstallatiebedrijven het grootste deel van hun omzet halen uit hoofdaanneming. Een derde verdient met onderaanneming. “Slechts een zeer klein deel van de omzet (2 à 3) werd behaald uit projectontwikkeling”, aldus het EIB.

Het onderzoeksinstituut baseert zich op een onderzoek onder achthonderd bedrijven. Vervolgonderzoeken die de komende drie jaar plaatsvinden, moeten uitwijzen of het ondernemerschap in de bouw innovatiever wordt.

Reageer op dit artikel