nieuws

Inhaalrace van bouw Groningen

bouwbreed

Groningen beleeft een uitzonderlijk krachtig herstel van de bouwactiviteiten. Veel sterker dan de landelijke trend, stijgt de productie in de provincie dit jaar naar het niveau van bijna 1,8 miljard euro.

Volgens de gisteren gepresenteerde cijfers van het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid stoomt de bouw in Nederland in 2007 op naar een productievolume van 53,8 miljard euro. In het getal zijn de interne leveringen niet meegenomen, zodat een zuiverder beeld ontstaat dan de 70,3 miljard euro die Euroconstruct op zijn congres te München presenteerde.
Groningen maakt een opmerkelijke sprong voorwaarts dankzij de inhaalslag bij de woningbouw. Vergeleken met de 1,4 miljard van 2005 stijgt het bouwvolume in de provincie binnen twee jaar met liefst een kwart.
Op afstand de meeste bouwopdrachten komen nog steeds uit de provincie Zuid-Holland. Voor 2007 raamt het EIB de werklast op een productie van 12,045 miljard euro. In 2005 was de provincie goed voor 11,265 miljard euro. De cijfers tonen aan dat de bouw in Zuid-Holland momenteel achter blijft bij het landelijk optredende herstel. De oorzaak ligt bij het relatief geringe werk dat vrijkomt in de sectoren grond-, water-, en wegenbouw en de woningbouw.
Ook Drenthe en Zeeland kunnen de landelijke groei niet bijbenen. In beide provincies blijft de woningbouw duidelijk ten achter bij de landelijke trend. In Drenthe krabbelde de productie op van 1,566 miljard euro in 2005 tot 1,668 miljard in 2007. In Zeeland groeit het bouwvolume van 1,251 miljard in 2005 naar 1,336 miljard euro in 2007.

Noord-Holland

Na de hakkelende groeier Zuid-Holland neemt Noord-Holland de tweede plaats in op de ranglijst van bouwprovincies. Het volume stijgt van 7,556 miljard euro in 2005 naar 8,331 miljard euro in 2007. Met die prestatie blijven de Noord-Hollanders Noord-Brabant maar 98 miljoen euro voor. De productie in de grootste zuidelijke provincie stijgt van 7,303 miljard in 2005 naar 8,233 miljard in 2007.
Op toch al weer ruime afstand van de drie meest bouwlustige provincies, neemt Gelderland de vierde plaats in. Het bouwvolume stijgt van 5,740 miljard euro in 2005 tot 6,266 miljard dit jaar.
Utrecht (3,921 miljard euro in 2007), Overijssel (3,710 miljard euro) en Limburg (3,309 miljard euro) hebben duidelijk minder geld te vergeven dan de beide Hollanden, Brabant en Gelderland. Het EIB schat het volume dat dit jaar in Friesland in productie komt op 1,933 miljard euro. Uit Flevoland (1,254 miljard euro) is voor de bouwers het minste werk te halen.

Reageer op dit artikel