nieuws

Ingreep doet recht aan ligging Kanaleneiland

bouwbreed

utrecht – Meer variatie in woningaanbod, verbetering van de kwaliteit van woningen, behoud en versterking van de groenstructuur én verbetering van de verkeersverbindingen, zowel binnen de wijk als met de rest van de stad.

Volgens de nieuwe Ruimtelijke Visie Kanaleneiland is het over ruim tien jaar werkelijkheid.

Afhankelijk van de gemeentelijke procedures, gaat de herstructerering op zijn vroegst eind dit jaar van start. Het eerste project is de �As van Kanaleneiland�, dat zich richt op het centrum van de wijk. Ook op Kanaleneiland Noord wordt flink gesloopt en nieuw gebouwd. Het zuidelijke deel moet vooral door renovatie verbeteren.

Reden voor de herstructurering is de bouw van Leidsche Rijn, waardoor Kanaleneiland steeds centraler is komen te liggen in de stad. De wijk, die onderhevig is aan verloedering en criminaliteit, moet dan ook ingrijpend worden vernieuwd. Gemeente, projectontwikkelaar Proper Stok en de corporaties Mitros en Portaal zijn de initiatiefnemers.

Op de valreep van het nieuwe jaar besloot de raad de visie vast te stellen. In 2002 begonnen de eerste overleggen, maar lange tijd ontbrak het draagvlak bij de bewoners.

Om de visie te kunnen vaststellen, heeft de raad onlangs afgezien van bebouwing van een groenstrook langs het Amsterdam-Rijnkanaal. Het college onderzocht of deze strook een geschikte bouwlocatie zou zijn voor 203 woningen, die 4 miljoen euro moesten opbrengen. Protesten van wijkbewoners hielden de plannen echter tegen. Nu wordt van de zone een extra aantrekkelijke groene ruimte gemaakt, met meer mogelijkheden voor natuur en recreatie.

Reageer op dit artikel