nieuws

Hof: Grens aan reclame Isobouw

bouwbreed

den bosch – Isobouw moet in reclame-uitingen voorzichtig omgaan met wat zij beweert over concurrerende isolatieproducten van steen- en glaswol, maar heeft wel enige ruimte. Dat heeft het gerechtshof in Den Bosch bepaald.

Het is de producent, die spouwisolatie van piepschuim op de markt brengt, “met onmiddellijke ingang” verboden om minerale wol te associëren met asbest, kanker, stoflongen, schimmelvorming en koudelekken door vochtgevoeligheid.

Doet Isobouw dat wel dan zal het bedrijf in ieder geval moeten aangeven op welke “objectieve bronnen” zij zich beroept. Bovendien is de isolatieproducent dan verplicht om duidelijk te maken dat er vaak “geen eenstemmigheid in de wetenschappelijke wereld bestaat” over dergelijke uitlatingen.

Het hof legde Isobouw voor maximaal 425.000 euro aan dwangsommen op in het geval de onderneming zich niet houdt aan de opgelegde verboden.

Kankerverwekkend

Isobouw mag wel blijven beweren dat haar eps-producten dunner, isolerender en goedkoper zijn dan de minerale wol-producten van onder meer Rockwool, Knauf, Isover en Ursa. Volgens de rechters heeft Isobouw voldoende aannemelijk gemaakt dat dat zo is.

In het geval van de prijs, redeneert het hof: “De professionele bouwer die een keuze moet maken voor isolatiemateriaal, zal zelf prijzen op gaan vragen en mede aan de hand daarvan zijn keuze maken.”

Bij uitlatingen over mogelijke kankerverwekkendheid van concurrerende producten, eist het gerechtshof echter “een grote mate van terughoudendheid”, omdat niet is aangetoond dat minerale wol kanker kan veroorzaken. Ook het gebruik van termen als �verdacht� of �verdenking� zijn voor Isobouw taboe.

Isobouw-directeur W. Kemperman zegt verheugd te zijn met de uitspraak, omdat die ruimte biedt vergelijkende reclame te maken. Een eerdere uitspraak van de Bossche rechtbank had dat nagenoeg onmogelijk gemaakt.

Kemperman benadrukt dat Isobouw het door de rechter aangegeven kader voor reclame-uitingen zal respecteren. “We zullen ons gaan focussen op de sterke punten van eps en Polyfort”, zegt hij. “Alleen als we weer onheus worden bejegend door de concurrentie, zullen we de beide producten breed vergelijken. Natuurlijk binnen de mogelijkheden die de rechter ons heeft gegeven.”

De Minerale Wol Associatie (MWA) zegt blij te zijn dat de rechter heeft geoordeeld dat “ongeoorloofde reclame-uitingen achterwege dienen te blijven”, aldus woordvoerder T. Keij. “Er zijn grenzen aan wat er beweerd mag worden, dat is nu voor de tweede keer duidelijk geworden.” Wat Keij betreft is met de uitspraak de langdurige strijd tussen de eps-producent en de minerale wol-producenten voorbij. “De kous is hiermee af.”

Reageer op dit artikel