nieuws

Haarlem wil gedempte watergangen uitgraven

bouwbreed

haarlem – De gemeente Haarlem wil een aantal gedempte watergangen in de stad opnieuw uitgraven. Doel is de stedelijke kwaliteit te verbeteren en tegelijk extra waterafvoerend en -bergend vermogen te creëren.

Op dit moment is er geen geld voor de plannen. Maar om ze in financieel gunstiger tijden snel te kunnen uitvoeren, wordt de uitvoering toch vast bestemmingsplanmatig voorbereid, legt gemeentewoordvoerder H. van Loenen uit.

Het gaat om de Papentorenvest en een deel van de Oostvest. Een deel van de wegprofielen kan daar ten behoeve van het water worden opgeofferd zodra de verkeersstructuur is gewijzigd, weet ze. Dat laatste is ook onderdeel van de plannen.

Het terugbrengen van het water in dit gebied rond het Spaarne wordt als gunstig beschouwd voor het woonklimaat en de recreatieve mogelijkheden en ook vanuit cultuurhistorisch oogpunt wordt het als een vooruitgang gezien.

Woonfunctie

Bij de Papentorenvest moet de woonfunctie centraal blijven staan, aangevuld met kleinschalige recreatieve activiteiten. Rond de Oostvest, die momenteel een nogal rommelige aanblik biedt, worden meer mogelijkheden gezien voor de ontwikkeling van gemengde woon- en economische functies.

Onderdeel van de plannen rond de Oostvest vormt het bebouwen van het terrein van de voormalige Fietszenfabriek. De gemeente, die momenteel eigenaar is, wil deze “aantrekkelijke ontwikkellocatie” per openbare verkoop uitgeven aan een projectontwikkelaar.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels