nieuws

Grond bij Stedelijk Museum vervuild met zware metalen

bouwbreed

amsterdam – De grond bij het Stedelijk Museum in Amsterdam blijkt vervuild met zware metalen. De gemeente wil de grond tot een diepte van 11 meter laten afgraven om in het gat vervolgens kelders en een nieuwe entree voor het museum te bouwen. De sanering betekent volgens de gemeente niet dat de renovatie van het museum duurder uitvalt.

Al in 1997 stuitte Amsterdam, tijdens de bouw van een nieuw vleugel van het Van Gogh Museum op het Museumplein, op sterk verontreinigde grond. In de bodem bleek onder andere lood, koper, kwik en cyanide te zitten. Op het Museumplein was in het verleden een vuilstort. Omdat de gemeente op de hoogte was van de vervuiling liet men alvorens te beginnen met de renovatie van het Stedelijk een uitgebreid onderzoek doen naar de bodem. Ingenieursbureau Cauberg-Huygen vond dezelfde zware metalen als in 1997.

Net als bij de afgraving toen, zullen er tijden de sanering uitgebreide veiligheidsmaatregelen voor de bouwvakkers en de vrachtauto�s die de grond moeten afvoeren gelden. De grond mag niet meer gebruikt worden. De verontreiniging is niet schadelijk voor de omgeving omdat geen van de stoffen vluchtig is.

Omdat van tevoren rekening was gehouden met de vervuiling zal de renovatie van het museum voor moderne kunst niet duurder uitvallen.

Reageer op dit artikel