nieuws

Groei bouwmarkt voormalig Oostblok

bouwbreed Premium

amsterdam – De nieuwe EU-landen in het voormalige Oostblok worden een snel groeiende bouwmarkt. De aanbestedingen zijn echter niet altijd even transparant en ook omkoping komt in een paar landen nog regelmatig voor.

In de grootste economie in de regio, Polen, is de bouwproductie in 2004 met 4,5 procent gestegen. Voor de komende jaren wordt een nog grotere groei verwacht mede als gevolg van de EU-subsidies. Daarnaast wordt veel geïnvesteerd in civiele werken in de sectoren energie en water.

De groei komt na jaren van achterblijvende productie waardoor inmiddels al 200.000 werknemers de sector de rug hebben toegekeerd. Ook is het aantal bedrijven drastisch verminderd. Het grootste bedrijf Budimex heeft een omzet van 52 miljoen euro, zo blijkt uit cijfers van Deloitte. Vooral Duitse bedrijven, maar ook Skanska hebben belangen in Polen.

De groei wordt voorspeld ondanks een verhoging van de btw van 7 naar 22 procent op 1 mei 2004, de datum van toetreding van Polen. Wel heeft dit effect gehad op investeerders die geprobeerd hebben werken uitgevoerd te krijgen voor die datum.

In Polen is een aarzelend begin gemaakt met publiek-private samenwerking. Wel is inmiddels een wet ontworpen die het institutionele frame moet vormen voor pps. Plannen liggen gereed om het snelwegennetwerk uit te breiden met 2300 kilometer in de periode 2005-2013. Daarbij moet pps een belangrijke rol spelen.

In Roemenië is de bouwproductie in 2004 met 9 procent gestegen en bedraagt nu 9 procent van het bruto binnenlands product van 59 miljard euro. De groei komt vooral uit de gww-sector waar geprofiteerd wordt van het programma voor de Trans-Europese Netwerken.

Ondanks de behoefte aan woningen, valt de productie daarvan tegen. Dit komt doordat de meeste woningen door particulieren worden gebouwd. Doordat de koopkracht laag is, is de witte productie echter laag. Zwartwerk tiert welig.

Kritiek is er op de manier waarop in Roemenië openbare aanbestedingen worden geregeld. Niet-transparant is nog de zachtste kritiek. Het land is onder druk van de Europese Commissie wel druk bezig wet- en regelgeving aan te passen. Dit geldt ook voor pps-projecten.

Ook in Kroatië profiteerde de bouw van het TEN-programma van de Europese Unie. De werken werden echter grotendeels door buitenlandse bouwers uitgevoerd. Met name Bechtel, Strabag en Bouygues zijn hier actief.

Reageer op dit artikel