nieuws

Extra controles inspectie op illegalen en valgevaar

bouwbreed

den haag – Het aantal controles van de Arbeidsinspectie op illegale arbeid gaat komend jaar met ruim een kwart omhoog naar 10.500 (van 8000 in 2005). Vanwege de vele ongelukken krijgt de bouw ook komend jaar extra aandacht.

In de bouwsector controleren de inspecteurs vooral op valgevaar, geluid en gevaarlijke stoffen. Dit staat in het Jaarplan 2006 van de Arbeidsinspectie dat onlangs naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Inspecties op illegale arbeid vinden vooral plaats in de land- en tuinbouw, de bouw, de horeca en de uitzendsector. Dat zijn namelijk sectoren die relatief veel gebruikmaken van illegale werknemers. De Arbeidsinspectie overlegt met werkgevers en werknemers in deze branches over het melden van vermoedens van illegaal werk. Met de bouw bestaan dergelijke afspraken al.

Bij overtredingen geldt een lik-op-stukbeleid: per illegale werknemer krijgt de werkgever 8000 euro boete. Voor particulieren die hun huis laten verbouwen door een illegale werknemer is dit 4000 euro. Als de Tweede Kamer akkoord gaat, komt er in de eerste helft van 2006 nog een nieuwe boete bij.

Werkgevers die weigeren informatie te geven over de identiteit van een mogelijk illegale werknemer krijgen dan ook een boete van 8000 euro. Dat bedrag is net zo hoog als de boete die ze moeten betalen als de werknemer daadwerkelijk illegaal in dienst is.

De nieuwe boete moet voorkomen dat werkgevers er voordeel bij hebben als werknemers zich niet willen of kunnen legitimeren. Dan kan namelijk moeilijker worden vastgesteld of ze illegaal zijn. In de praktijk blijkt dat werkgevers op die manier proberen boetes te ontlopen.

In de bouw vinden meer dan drie keer zo veel ernstige ongelukken plaats dan gemiddeld in de industrie. Vallen is de belangrijkste oorzaak. Daarom blijven de inspecteurs de komende tijd actief controles uitvoeren op bouwplaatsen. Behalve naar valgevaar kijken ze ook naar lichamelijke belasting, geluid en naar gevaarlijke stoffen die tot ernstige ziektes kunnen leiden, zoals asbest, kwartsstof en houtstof.

In de nieuwe Arbowet die naar verwachting eind 2006 ingaat, krijgen werkgevers en werknemers meer eigen verantwoordelijkheid voor veilig en gezond werken. Er komen minder regels en meer ruimte voor afspraken in de branches.

Proefprojecten

Dat heeft ook gevolgen voor de manier van controleren door de Arbeidsinspectie. In 2006 voert de inspectie vier proefprojecten uit, waaronder de houthandel, waarin werkgevers en werknemers een grotere rol krijgen. Bij deze projecten overlegt de Arbeidsinspectie vooraf nadrukkelijk over de belangrijkste veiligheidsrisico�s en geeft de inspectie brochures uit waarin staat hoe bedrijven aan de normen kunnen voldoen. Pas daarna komen de inspecteurs controles uitvoeren.

Reageer op dit artikel