nieuws

Dunner asfalt door bij toeval ontdekt materiaal

bouwbreed

rotterdam – A&G Bouwstoffen zet A&G Combi in de markt. Het is een combinatie van materialen op basis van immobilisaten voor bijvoorbeeld het funderen van wegen. A&G Combi is spontaan ontstaan tijdens de uitvoering van een zevental proefvakken. Het levert een bijdrage aan de draagkracht en daardoor kan de laag asfalt dunner worden uitgevoerd.

Bij A&G Bouwstoffen op de Maasvlakte komen verontreinigde grond, avi-bodemas, baggerspecie en andere vervuilde stoffen binnen. Alles bij elkaar gaat het om 150.000 ton op jaarbasis. A&G past onder meer immobilisatie toe, een techniek die volgens het Landelijk Afval Beheerplan gelijkwaardig is aan reinigen. De vervuiling wordt daarbij niet verwijderd, maar gebonden in een matrix. “Wij pakken de verontreiniging in”, legt J. de Paus uit. Hij is hoofd van de afdeling Immobilisatie van A&G Maasvlakte. “Zware metalen zoals kwik, lood, arseen en zouten zoals chloriden, sulfaten en bromiden worden opgesloten. De verbetering van de milieutechnische eigenschappen van het materiaal zijn in het laboratorium en in de praktijk bewezen.” A&G Combi is een categorie-I-materiaal volgens het Bouwstoffenbesluit, een volwaardige vervanger van primaire grondstoffen zoals puingranulaat, zand en grond. Het kan worden toegepast als ophoog- of funderingsmateriaal.

Op het terrein van A&G Bouwstoffen op de Maasvlakte zijn in 2002 zeven proefvakken met diverse funderingsmaterialen aangelegd. Naar aanleiding van problemen in het derde vak ontstond spontaan een achtste proefvak. Daardoor bleek dat de combinatie van fijn residu en avi-bodemas, samen met bindmiddel en additieven, de verontreinigingen goed kon binden.

Grontmij onderzocht de eigenschappen van de proefvakken. Het mengsel bleek goed te verwerken en had goede eigenschappen. Volgens Grontmij was het product rijp om op de markt gebracht te worden voor toepassing in normale wegenbouwprojecten. Vorig jaar heeft A&G 18.000 ton secundaire grondstoffen op basis van immobilisaat geproduceerd. Dit jaar verwacht het bedrijf 40.000 tot 60.000 ton te verkopen.

De Paus laat een monster van het materiaal zien. “Het materiaal is steenachtig, stijf maar niet bros”, vertelt De Paus. De droge, mortelachtige basis wordt op de Maasvlakte geproduceerd en per as naar de locatie gereden. Het moet dezelfde dag nog worden verwerkt en verdicht met walsen. Daarna mag het gaan regenen, want de vervuiling loogt niet uit. Hoewel het materiaal tijd nodig heeft om te verharden, mag de afwerking met bijvoorbeeld asfalt direct worden aangebracht.

Omdat A&G Combi stijf is en een hoge breukrek heeft, kan worden volstaan met een dunnere laag asfalt dan bijvoorbeeld op een fundering van zandcement. Het materiaal is ook geschikt voor ophoging, bijvoorbeeld in terpen, geluidswallen en dijken. Het moet echter wel boven het grondwaterpeil blijven.

Sinds 8 december 2005 heeft A&G Combi een productcertificaat. “Dat kan twijfel wegnemen bij opdrachtgevers en de acceptatie van het product vergroten”, aldus De Paus. “Uit onderzoek blijkt, dat we zeer concurrerend kunnen werken. A&G Combi levert een besparing op de totale wegconstructie, omdat de asfaltlaag dunner kan. Bovendien is de kans op scheuren minder dan bij een traditionele constructie.”

Bij elk project vindt controle plaats. Aan de hand van proefstukken wordt de 28-daagse druksterkte bepaald. Na nog 63 dagen is het chemische onderzoek voltooid. Na drie maanden zijn de eigenschappen bekend.

A&G Bouwstoffen is bezig met de ontwikkeling van nieuwe producten op basis van immobilisaten, zoals lichte ophoogmaterialen met een soortelijk gewicht van 500 tot 1000 kilo per kubieke meter.

Aanleg van een weg met A&G Combi en een dunne laag asfalt.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels