nieuws

Dongen bouwt in razendsnel tempo nieuwe woonwijk

bouwbreed

dongen – Het bouwrijp maken van de nieuwe woonwijk De Beljaart in Dongen is begonnen. De voorbereiding voor de eerste fase heeft slechts een jaar geduurd, anderhalf tot twee keer zo snel als gemiddeld. Fase 1 betreft de bouw van 163 woningen.

Haast is volgend de gemeente geboden, om de plaatselijke doorstroming op de woningmarkt te bevorderen. In de landelijk gelegen wijk komen verdeeld over een periode van vijf tot zeven jaar achthonderd woningen.

Oranjewoud heeft de civieltechnische voorbereiding, de planvorming en alle benodigde onderzoeken binnen een jaar uitgevoerd. “Normaal staat daar anderhalf tot twee jaar voor”, zegt projectleider T. Prinsen van Oranjewoud.

Het ingenieursbureau koos ervoor een flexibel bestemmingsplan op hoofdlijnen te maken met een gedetailleerde uitwerking voor de eerste fase van 163 woningen. Voor dat eerste deel werd meteen een artikel 19-procedure gestart om snel over de planologische goedkeuring te kunnen beschikken.

Vervolgens hebben gemeenteraad en college zich gehouden aan de strakke planning, van tevoren is nauwkeurig bepaald op welke momenten besluiten werden verwacht. Diverse onderzoeken liepen gelijktijdig in plaats van na elkaar, van verkennend bodemonderzoek in het veld tot archeologisch onderzoek en vogelrichtlijnen.

De Dongense Woningbouwvereniging en Moeskops Bouwbedrijf kunnen vanaf eind dit jaar beginnen met bouwen. Het hoge tempo wordt in de volgende fases doorgezet.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels