nieuws

Dit wordt het jaar van de waarheid voor de bouw

bouwbreed

rotterdam – In de komende maanden wordt duidelijk of Nederland op slot gaat of niet. Volgens advocaten R.J.G. Bäcker en H.J. Breeman van het Rotterdamse kantoor Loyens en Loeff doen verschillende rechtbanken in de komende tijd belangrijke uitspraken over bouwprojecten en luchtkwaliteit. “2006 wordt het jaar van de waarheid.”

De twee advocaten organiseerden in december van het vorig jaar een seminar voor overheden en andere betrokkenen over het Besluit Luchtkwaliteit (BLK). Daar praatten ze ambtenaren bij over de laatste ontwikkelingen die bouwprojecten in het afgelopen jaar zo frustreerden. “We merkten dat er behoefte is aan duidelijkheid. De onduidelijkheid frustreert de betrokkenen nog het meest. Maar de jurisprudentie verandert bijna wekelijks. Wij als advocaten zien beide kanten, we treden dan weer voor overheden op en dan weer voor de klagende partijen. We hopen dat de onzekerheid dit jaar wordt uitgebannen”, zegt Breeman.

Maar zover is het nog niet. Op het moment spelen twee belangrijke zaken die voor de bouw beslissend zullen zijn. Breeman: “Maandag dient het hoger beroep dat de gemeente Capelle aan den IJssel heeft ingesteld naar aanleiding van een uitspraak van de Rotterdamse rechtbank. Die oordeelde dat de verbreding van een weg niet kon doorgaan omdat de gemeente verzuimd had onderzoek te doen naar de gevolgen voor de luchtkwaliteit. Maar het bestemmingsplan voor die weg dateerde van voor het BLK. Als het Haagse de Rotterdamse rechtbank gelijk geeft heeft dat immense gevolgen voor Nederland.” Zijn collega Bäcker vult aan. “En we verwachten voor het einde van de maand uitsluitsel van de Raad van State over de bouw van het ADO-stadion. Dat wordt net zo bepalend.”

Overigens heeft de gemeente Den Haag al een voorschot genomen op die uitspraak door al te beginnen met de bouw. Of dat verstandig is is volgens Breeman maar zeer de vraag. “Het zou kunnen dat – wegens alle onduidelijkheid in het BLK 2005, de eigen Nederlandse interpretatie van de Europese richtlijn en de vertraging rond de nieuw Wet Luchtkwaliteit – de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State besluit om prejudiciële vragen te stellen aan het Europees Hof in Straatsburg. Om zodoende duidelijk te krijgen of wat we in Nederland doen wel mag. Als dat inderdaad gebeurt, zijn we heel ver van huis. Dat vertraagt zaken met zeker en jaar. Op zijn minst. En dan moet de bouw van het ADO-stadion worden stilgelegd.”

Razend tempo

De advocaten wijzen erop dat het huidige BLK 2005 dat sinds augustus 2005 van kracht is “in razend tempo in elkaar gezet is.” Zonder dat exact duidelijk is of de Europese Commissie het wel zo heeft bedoeld. Breeman: “Er is nog niets getoetst. We weten dus nog niet of de salderingsmethode die staatssecretaris Van Geel heeft bedacht (waarbij extra vervuiling door een bouwproject kan worden weggestreept als dat elders wordt gecompenseerd, red.) volgens de bedenkers van de Europese richtlijn die ten grondslag ligt aan het BLK wel kan en mag.”

De raadsmannen voorspellen dan ook nog drukke tijden. Voor zichzelf, voor onderzoeksbureaus die bouwplannen moeten onderzoeken, maar ook voor bezwaarmakers tegen bouwplannen. “Het gaat vanaf nu pas echt om de inhoud. Totnogtoe ging het alleen om procedures. Van de ongeveer 125 rechterlijke uitspraken van de laatste tijd ging het in drie gevallen daadwerkelijk om vervuiling. In de andere gevallen was sprake van slecht huiswerk van gemeenten,” concludeert Breeman.

Reageer op dit artikel