nieuws

Deze prijs is direct gekoppeld aan een praktijkproef

bouwbreed

Wat is zo bijzonder aan deze vinding? “Met het baggerspeciematras kunnen we de beschikbare ruimte in de infrastructuur in Nederland meervoudig gebruiken. De weg en de berm liggen er doorgaans gewoon te liggen. Daar gaan we nu iets extra�s mee doen, namelijk het gebruiken voor het reinigen van bagger. Bovendien is de weg, die we […]

Wat is zo bijzonder aan deze vinding?

“Met het baggerspeciematras kunnen we de beschikbare ruimte in de infrastructuur in Nederland meervoudig gebruiken. De weg en de berm liggen er doorgaans gewoon te liggen. Daar gaan we nu iets extra�s mee doen, namelijk het gebruiken voor het reinigen van bagger. Bovendien is de weg, die we ermee aanleggen, aanzienlijk lichter dan een weg gemaakt met traditioneel zand. Normaal verzadigd zand voor wegenbouw weegt 1800 tot 2000 kg/m3, het baggerspeciematras weegt ongeveer 1200 kg/m3. Belangrijkste voordelen zijn dat er minder materiaal nodig is in �slappe� gebieden omdat er minder zand in de grond wegzakt, een snellere aanleg vanwege minder consolidatietijd en minder onderhoud als gevolg van – ongelijke – zettingen.”

Wat is de huidige stand van zaken?

“Er is al veel gebeurd. De prijs was het mogen uitvoeren van een pilot naast de A2 bij Beesd dat dit najaar werd afgerond. Het betrof een proefstuk weg van 100 bij 30 meter. Het komende jaar gaan we het gedrag van de weg monitoren om een goed beeld te krijgen van de bouwfysische en milieuhygiënische aspecten. Het winnen heeft aanzienlijke publiciteit opgeleverd waardoor veel mensen het idee hebben omarmd. Een ander bijkomend effect is dat het verschillende traditionele partijen – in dit geval de natte en droge sector – bij elkaar heeft gebracht.”

Wat zijn de verwachtingen voor 2006?

“We gaan hard aan de slag om dit idee verder te krijgen. Ook zo�n stap gaat niet vanzelf. Dat vergt veel energie en lef. Dit jaar hopen we een opschalingsslag te maken, mede gebaseerd op de resultaten van de nog lopende monitoring. Dan denken we aan kleine stukjes weg, een parkeerplaats of een oprit, vooral in een gebied met een �slechte� ondergrond.”

Welke impact heeft deze vinding op de sector?

“We signaleren een negatieve tendens dat de rijksoverheid en het kabinet niet de weg van verwerken voorstaat, maar die van baggeren en storten. Tegelijkertijd is er wel ruimte voor innovatie. Het positieve is weer dat overheden zeker geïnteresseerd zijn als we erin slagen om met een gelijkwaardig en concurrerend alternatief voor baggeren en storten te komen. Het is uiteindelijk een maatschappelijk verantwoorde toepassing.”

De voornemens voor dit jaar?

“We willen de techniek en samenstelling nog verder optimaliseren wat uiteindelijk moet resulteren in een financieel interessant product. Intussen gaan we op zoek naar nieuwe toepassingen en benaderen we potentiële opdrachtgevers. We zijn veel kennis en ervaringen rijker. Het goede van deze prijs is dat het direct gekoppeld is aan het mogen uitvoeren van een praktijkpilot, waardoor we een enorme sprong voorwaarts konden maken. Een mogelijk idee of laboratoriumfase naar buiten brengen is nu eenmaal een grote stap met een hoog afbreukrisico. “

Hebben prijsvragen zin en wat is de meerwaarde?

“Dat hangt af van de vorm waarin het is gegoten. Alleen als een prijsvraag wordt gekoppeld aan het exclusief mogen uitvoeren van het winnende ontwerp en ze valt binnen de aanbestedingsrechtelijke procedures leidt het daadwerkelijk tot innovaties in de markt. Er gaat altijd veel tijd in zitten. Deze kosten betalen zich niet snel terug. De enige reden om mee te doen is dat het leidt tot een stuk productontwikkeling door het in de praktijk ook daadwerkelijk toe te passen.”

Deel 1 van deze serie verscheen op 3 januari.

Het nieuwe jaar is voor Cobouw aanleiding een aantal prijswinnaars van vorig jaar te benaderen. Wat is er gebeurd met die spraakmakende ideeën en wat kunnen we daar in 2006 van verwachten? Dit is het tweede deel in de serie prijswinnaars.

Reageer op dit artikel