nieuws

Corporaties gebaat bij proactieve houding

bouwbreed

amsterdam – Het Nederlandse volkshuisvestingssysteem met zijn corporaties moet niet worden uitgehold, laat staan opgegeven onder druk van een Europese aanpak. Dit vindt sectorleider Woningcorporaties van KPMG K. Tegel.

“De Nederlandse corporatiesector onderscheidt zich in Europa en dat leidt soms tot een perceptie die afwijkt van de werkelijkheid. Brussel meent dan ook dat veranderingen moeten plaatsvinden en spreekt in dat kader van staatssteun en oneerlijke concurrentie”, weet Tegel.

Tegelijkertijd dringt het besef door dat in deze tijd van maatschappelijke onrust bepaalde wijken in de steden extra aandacht verdienen. De recente rellen in Parijs hebben dat weer eens aangetoond. Mede dankzij het Nederlandse systeem met zijn corporaties steekt ons land volgens Tegel positief af bij de aandachtswijken in andere Europese steden. “Dat is een goede reden om het Nederlandse model niet zomaar op te geven of te laten uithollen door een Europese aanpak”, aldus Tegel.

In Nederland zelf dreigt gebrekkige communicatie met de buitenwereld en een reactieve houding de sector echter parten te spelen. Bovendien moeten woningcorporaties oppassen dat ze door een verdere rationalisatie in toenemende mate het beeld oproepen van louter calculerende vastgoedondernemers.

“Op dit moment verkeert de sector in een positie waarin zij voortdurend gedwongen wordt te reageren op wensen en signalen van derden. Hierdoor komen de eigen visie en de langetermijndoelen onvoldoende voor het voetlicht. Corporaties moeten zich dan ook een proactieve houding aanmeten. Wanneer ze dat doen, gaan de discussies niet langer over de wenselijkheid of nadelen van nieuwe maatregelen, maar gaat de energie vooral zitten in het bedenken van goede oplossingen voor de toekomst. De meeste corporatiedirecteuren laten zich nog altijd leiden door ideële doelstellingen. Ze willen goede dingen doen, maar het beeld dat de buitenwereld daarvan heeft is veelal anders”, zegt Tegel

Volgens hem hebben woningcorporaties daarnaast dringend behoefte aan een duidelijke en consistente maatschappelijke visie op de toekomst. “Zij moeten zich immers niet alleen aanpassen aan de veranderende omgeving, maar ook vrijwel continu reageren op geluiden uit de politiek, de maatschappij en de media. Het risico van een dergelijke reactieve rol is dat de eigen visie van de sector onvoldoende voor het voetlicht komt. Die visie wordt door externe partijen bovendien vaak begroet met de nodige scepsis en kritische kanttekeningen.”

Vanuit de maatschappij en de media wordt met enige regelmaat het vergrootglas op de sector gelegd. De teneur van de waarnemingen is door de jaren heen dezelfde: de sector is te rijk, biedt onvoldoende transparantie, verdient te veel en bouwt te weinig. Deze geluiden zullen in 2006 niet verstommen. “Woningcorporaties moeten maar wennen aan de roep om meer transparantie en toezicht, ook al is duidelijk dat daar grenzen aan zijn”, meent Tegel

�Vaak wordt het vergrootglas op de sector gelegd�

Reageer op dit artikel