nieuws

Clementieregeling in bouw soepel toegepast

bouwbreed

De Nederlandse Medingingsautoriteit evalueert momenteel het eigen clementiesysteem en wil de klikregeling verder optimaliseren. Aanleiding is het veelvuldige gebruik ervan in de bouwsector. “We hebben het instrument misschien te makkelijk gebruikt”, is de eerste conclusie van de voorzitter van de raad van bestuur Pieter Kalbfleisch.

De bouw is eindelijk afgevoerd van de prioriteitenlijst van de NMa, blijkt uit de gisteren gepresenteerde agenda voor komend jaar. De aandacht van de kartelpolitie verschuift onder meer naar de zorg, energiesector en financiële markten. Afgelopen jaren slokte de bouw tachtig formatieplaatsen op van de NMa. Op dit moment is dat gedaald naar vijftien mensen die zich nog vooral bezighouden met het afhandelen van de beroep en bezwaarprocedures. Want ondanks de bijzondere regelingen in de bouw heeft 10 procent van de 1300 bedrijven beroep aangetekend tegen de boete.
“Het was een bijzondere regeling waarbij zowel de procedure als de sancties transparant waren”, constateert Kalbfleisch. Hij was onaangenaam verrast dat ook na de parlementaire enquête nog steeds bedrijven in de fout gingen. “Wie die waarschuwing in de wind heeft geslagen en toch is doorgegaan, hoeft niet meer te rekenen op bijzondere regelingen. Voor hen is het te laat en gaan de reguliere boeteclausules gelden. En die liggen netto een stuk hoger kan ik u verzekeren.”

Boetevermindering

De NMa heeft de bouw een gezamenlijke boete van ruim 300 miljoen euro opgelegd. Dat de kartelpolitie zoveel bedrijven heeft kunnen aanpakken, is vooral te danken aan de clementieregeling. Via de zogenoemde ‘schoon-schipactie’ werden de bedrijven opgeroepen schaduwboekhoudingen en belastend materiaal in te leveren, in ruil voor boetevermindering. De allereerste melder van een kartel hoeft zelfs niets te betalen. De NMa heeft de regeling in 2002 in het leven geroepen en is vanaf 2004 vooral in de bouw veelvuldig toegepast.
De NMa heeft de regeling in de bouw coulant toegepast. Het streven was de regeling zo uitnodigend mogelijk te maken, waardoor zo breed mogelijk gereageerd zou worden. Toen bedrijven op grote schaal hun materiaal inleverden, is niet steeds gelet op de toegevoegde waarde van dat specifieke bewijs, maar konden de bedrijven op standaardkortingen rekenen.
De kartelpolitie is bezig de regeling tegen het licht te houden en hoopt dat vaker bedrijven met belastend materiaal komen. Ook klokkenluiders zoals Ad Bos en Floor Drost, verdienen wat Kalbfleisch betreft betere bescherming. “We hebben ze nodig om misstanden om ons werk goed te doen, maar de politiek heeft helaas anders beslist.”

Reageer op dit artikel