nieuws

Bouw Betuweroute veroorzaakt 734 incidenten

bouwbreed

tiel – Tijdens de bouw van de Betuweroute hebben zich tot nog toe 734 incidenten voorgedaan. Daarbij was een dodelijk slachtoffer te betreuren en hielden negen mensen blijvend letsel over aan een ongeluk. Desondanks doet de Betuweroute het verrassend goed vergeleken met de totale bouwsector.

Dat blijkt uit de Rapportage ongevallen 1998-2005 van de afdeling veiligheid van de projectorganisatie Betuweroute. Daarbij moet worden aangetekend dat bij 366 incidenten sprake was van een �bijna ongeluk� en iedereen met de schrik vrijkwam. In 368 gevallen is wel degelijk sprake van een ongeval, maar bij 189 gewonden was EHBO afdoende. Echter in 169 gevallen volgde na het ongeluk een ziekmelding van meer dan 24 uur. Bij negen incidenten is sprake van blijvend letsel. Twee mensen zijn van een steiger gevallen door vallende bekisting. Bij zes slachtoffers was amputatie van ledematen nodig, zoals vinger, voet of onderbeen.

Het is bijna een jaar geleden dat zich een ernstig ongeluk voordeed bij het plaatsen van geluidsschermen. Door een losgemaakte spanband kantelden drie passtukken van een geluidsscherm. Hierbij raakte een monteur bekneld met zijn voet. In 2003 viel het enige dodelijke slachtoffer. Een shovel heeft een medewerker overreden in de tunnel onder het Pannerdensch Kanaal.

Statistieken

De verwachting is dat – nu de bouwwerkzaamheden ten einde lopen – het aantal incidenten nog verder daalt. Die trend is al zichtbaar in de statistieken die de projectorganisatie op een rij heeft gezet. In 2005 deden zich slechts 19 incidenten voor en het jaar daarvoor 54. Tijdens hoogtijdagen voor de onderbouw lagen die cijfers veel hoger: in 2001 deden zich 208 incidenten voor.

Het aantal van 734, onder wie een dodelijk slachtoffer, klinkt heel hoog, maar is vergeleken met de rest van de bouw laag. “Een project van deze omvang had volgens de statistieken bij de realisatie met meer doden te maken kunnen krijgen”, is een conclusie van de projectorganisatie.

Waarom de cijfers zo goed uitpakken, blijft onduidelijk. De samenstellers gaan niet verder met hun conclusies dan dat de proactieve rol van het management ten aanzien van veiligheid succesvol heeft gewerkt. “Management creëert ongevallen en de werkvloer ondergaat ongevallen”, zo luidt een letterlijk citaat uit het rapport.

Op basis van de omzet van de bouwsector had het aantal ongelukken zeker vijf keer zo hoog kunnen uitpakken. In de jaren 2001 tot en met 2003 gebeurde per miljard euro omzet 364 bedrijfsongevallen. Bij de Betuweroute was in diezelfde periode per 1 miljard euro sprake van �slechts� 72 ongevallen.

Hogesnelheidslijn

Een vergelijking met de hogesnelheidslijn ligt voor de hand, maar is lastig. De projectorganisatie hsl-zuid houdt centraal geen ongevallencijfers bij. De veiligheid wordt per deelcontract in de gaten gehouden en geadministreerd. Het aantal dodelijke bouwplaatsslachtoffers ligt met vier een stuk hoger dan bij de Betuweroute. Daar staat tegenover dat de omzet bijna dubbel zo hoog is.

incidentaantal

dodelijke ongelukken1

blijvend letsel9

verzuimongevallen169

EHBO-ongevallen189

bijna ongevallen366

TABELKOP:Bouwplaatsongevallen gerelateerd aan omzet

jaar20002001200220032004

totale bouwproductie in miljarden euro�s5152504847

aantal bouwplaatsongevallen20030182902005016130onbekend

aantal ongevallen per miljard euro omzet394354400337onbekend

omzet Betuweroute in miljarden euro�s0,90,50,50,40,4

aantal ongevallen Betuweroute3634373311

aantal ongevallen per miljard euro omzet4266737728

Reageer op dit artikel