nieuws

Betuweroute en hsl totaal onderschat Tien jaar Vinex in regio Rotterdam

bouwbreed

barendrecht – Commotie over planologische inpassing van grote infrastructurele werken zoals de hsl, Betuweroute, de verbreding van de A15 en een tramverbinding met Rotterdam. En alsof dat nog niet genoeg is, de bouw van 7600 woningen in Carnisselande. Kees Silvis kijkt terug op bijna veertien jaar wethouderschap. Een roerige periode waarin het inwonersaantal van Barendrecht is verdubbeld.

Was Barendrecht begin jaren negentig nog een groen landelijk dorp met zo�n 20.000 inwoners, nu telt de plaats meer dan 40.000 inwoners en rond 2010 zijn dat er 48.000. “Het wethouderschap ruimtelijke ordening was toen nog een parttimebaan”, weet Silvis nog goed. Bij zijn aantreden wist hij niets van een te bouwen Vinex-locatie of dat zowel de hsl als de Betuweroute dwars door Barendrecht zou komen te lopen. Maar dat veranderde snel.

Inspraakavonden over hoe de hsl en de Betuweroute Barendrecht zouden moeten passeren, trokken tien jaar geleden volle zalen. Ongeveer 130 woningen moesten worden gesloopt om het sporenproject mogelijk te maken. Herhuisvestingslocaties werden gezocht en speciaal ontwikkeld aan de Waal, in Ter Leede en Smitshoek in Carnisselande. “Een ingrijpende operatie die op provinciaal en rijksniveau totaal werd onderschat”, blikt de vertrekkende wethouder terug.

Bewoners hadden zich sterk gemaakt in vier organisaties. Tot één organisatie besloot dat de maat vol was. Met een olifant trokken de bewoners naar het Binnenhof in Den Haag. Om te voorkomen dat het kabinet net als een olifant door de porseleinkast van Barendrecht zou denderen. “Het protest heeft er toe bijgedragen dat Barendrecht nadrukkelijk op de agenda kwam te staan van zowel de provincie als het Rijk met inmiddels een optimaal resultaat”, vindt Silvis.

Als de Kap van Barendrecht staat de goederenbuis inmiddels bekend. In plaats van vier sporen liggen er nu negen in de overkapping. Zeven daarvan zijn inmiddels in gebruik. Onder de 8,5 meter hoge overkapping van bijna 1,5 kilometer worden zowel de hsl-zuid, de Betuweroute als vier reizigerssporen ondergebracht. Boven op de overkapping komen circa 400 parkeerplaatsen en een park.

Vervolgens bepaalde het Vinex-convenant in 1995 dat er tot 2007 in totaal 10.000 woningen moesten worden gebouwd op Carnisselande/Portland: 7600 woningen op Barendrechts grondgebied (Carnisselande) en 2400 op het grondgebied van gemeente Albrandswaard (Portland). Na het bouwrijp maken van de spruitenvelden kwam van 1996 tot 1998 de eerste bouwstroom op gang. “Inmiddels zijn 5100 woningen gebouwd, sommigen zijn al voor de derde keer verhuisd”, omschrijft Silvis hoe Carnisselande al een bijna volwassen wijk is met alle voorzieningen die daarbij horen, zoals een �Inge de Bruin Sportfondsenbad�, een discotheek en anderhalf keer zoveel basisscholen dan in eerste instantie nodig werd geacht.

Het nieuwe winkelcentrum Carnisse Veste heeft vorig jaar de jaarprijs gewonnen van de Nederlandse Raad van Winkelcentra en sinds oktober 2004 rijdt de TramPlus-verbinding tussen Carnisselande/Portland en het centrum van Rotterdam.

De komst van de tramlijn dwars door de Stadse Rechthoek met hoogbouw tot 60 meter vereist een dichtheid van 45 woningen per hectare om de verbinding rendabel te maken. In de Dorpse Driehoek is de bouw wat landelijker, net als in Waterfranje, een aantal eilanden in de Gaatkensplas en de Koedoodzone.

Een forenzengemeente is Barendrecht ondanks de aanwas niet geworden. Vaanpark IV, onderdeel van het 45 hectare grote bedrijvenpark Vaanpark is momenteel in aanbouw. Mede door de bouw van het totale Vaanpark is het aantal arbeidsplaatsen gestegen tot 15.000.

Ondanks de kritiek die Silvis kreeg te verduren omdat hij nu eenmaal ingrijpende beslissingen moest nemen, kijkt hij op sommige dingen met veel plezier terug. Zoals de plek waar uiteindelijk de waterzuiveringsinstallatie terecht kwam die door de bouw van Carnisselande noodzakelijk was.

Silvis: “Die ligt nu veel meer in de luwte aan de westkant van de A29 in plaats van op de plek die in eerste instantie was bedacht. Daar is nu een heuvel gecreëerd met de grond die vrijkwam door het boren van de Tweede Heinenoordtunnel. Vanaf dit uitzichtpunt kun je over het nieuwe Barendrecht uitkijken en het recreatiegebied waarin het ligt langs de Oude Maas vormt de schakel tussen straks de Zuidpolder, de 650 hectare natuur ter compensatie van de Tweede Maasvlakte en het Develgebied bij Zwijndrecht.”

Spannend is het ook soms geweest. Omdat Carnisselande vlak naast de A15 ligt, werd de bouw van zo�n 2000 woningen bedreigd en voor driekwart jaar stilgelegd. Interpretatieverschillen over de toegestane luchtkwaliteit maakten dat Barendrecht een van de eerste gemeenten was waardoor het onderwerp landelijk op de agenda kwam te staan. “Gelukkig konden we de huizen toch afbouwen, maar het was wel even schrikken”, zegt Silvis.

Tot 2008 moeten in Carnisselande nog 2350 woningen worden opgeleverd en de woningbouwopgave tot 2010 betreft 550 huizen in Barendrecht-Centrum. Of het achteroverleunen wordt voor zijn opvolger valt nog te bezien, maar daarna houdt het wel op met de bouwwoede van Barendrecht.

De ambitieuze bouwopgave die de stadsregio zich bij de start van de Vinex-periode in 1995 heeft gesteld, is met verve gerealiseerd. Tijdens een feestelijke bijeenkomst keek de stadsregio gistermiddag terug op de afgelopen tien jaar. Ondanks veranderende marktomstandigheden en de vele nieuwe ontwikkelingen die zich tijdens de uitvoering voordeden, zoals strengere milieueisen en vertraging in de uitvoering van rijksinfrastructuurprojecten, zijn in de regio Rotterdam de afgelopen tien jaar circa 64.000 nieuwe woningen gebouwd.

Reageer op dit artikel