nieuws

Belgische vakbond wil met Poolse bouwvakkers in zee

bouwbreed

brussel – De grootste Belgische vakbond, het christelijke ACV, heeft voorgesteld de aanwezigheid van de vele tienduizenden Oost-Europese arbeiders in het land te legaliseren en ze in een wettelijk circuit te werk te stellen.

Naar schatting gaat het om ongeveer 80.000 Oost-Europeanen onder wie 25.000 Polen van wie de meesten (gedetacheerd of zwart) als bouwvakker werken. Volgens het ACV heeft het geen enkele zin “de kop nog langer in het zand te steken voor de realiteit”. Daarom pleit de vakbond ook voor het openstellen van de arbeidsmarkt vanaf mei dit jaar voor de burgers van de nieuwe lidstaten van de Unie.

De Belgische aannemersorganisatie Confederatie Bouw (CB) zegt het voorstel van het ACV “met applaus” te verwelkomen. “Het heeft een tijd geduurd voordat een vakbond heeft willen erkennen dat de aanwezigheid van de Poolse arbeiders in België onontkoombaar is. Dat is begrijpelijk want het gaat om een niet voor de hand liggende boodschap voor de eigen achterban. Maar de kop in het zand steken, is geen optie”, meent de aannemersorganisatie.

“Twee jaar geleden werd gekozen voor een overgangsregime, waarbij we onze arbeidsmarkt afschermden voor de nieuwe EU-onderdanen. Het gevolg is dat er nu tienduizenden illegaal aan de slag zijn, waarbij ze zowel hun Belgische collega�s als de bouwbedrijven oneerlijke concurrentie aandoen”, meent de Confederatie Bouw.

“De nieuwkomers van het zwarte naar het legale circuit brengen, waarin ze bijdragen aan onze sociale zekerheid en werken volgens de Belgische veiligheidsvoorschriften is de beste keuze die kan worden gemaakt”, zo besluit de landelijke aannemersorganisatie.

Wanneer het voorstel van het ACV zou worden uitgevoerd, zouden ook de meer dan 10.000 vacaturen in de Belgische bouw kunnen worden ingevuld.

In Nederland ligt de situatie iets ingewikkelder. De vakbonden zijn op zich niet tegen Polen en andere Oost-Europese werknemers, mits die volgens de Nederlandse arbeidsvoorwaarden werken. Probleem is hier echter het aantal zelfstandigen zonder personeel die al of niet via schijnconstructies als zodanig werken. Daarop hebben de sociale partners geen greep.

Ook blijft het mogelijk dat Poolse bedrijven hier optreden als hoofdaannemer, waardoor hun Poolse werknemers volgens Poolse arbeidsvoorwaarden aan de slag zijn. Dat wordt vaak gezien als oneerlijke concurrentie.

Reageer op dit artikel