nieuws

Balkenende roemt Nederlandse wateraanpak

bouwbreed

heerhugowaard – Nederland is een voorloper op het gebied van watermanagement en moet dat zeer zeker blijven. “Niet alleen conserveren, maar ook innovatief bezig gaan met de kustbescherming van Nederland.”

Dat zei minister-president Balkenende gisteren tijdens zijn werkbezoek aan de provincie Noord-Holland. Hij was daar om te kijken hoe Noord-Holland de komende decennia de kust wil beschermen tegen de invloed van klimaatverandering, zeespiegelstijging en bodemdaling. Zo bracht hij een bezoek aan de Hondsbossche Zeewering en De Kerf in het natuurgebied Schoorlse Duinen. Ook werd een bezoek gebracht aan de Stad van de Zon, een wijk gebouwd in en vervlochten met een waterrijk recreatiegebied in Heerhugowaard. “Het is het eerste gebied dat volledig op toekomstige klimaatveranderingen is voorbereid”, zei gedeputeerde P. Poelmann.

Wat dat betreft sprak de aanpak van de provincie Noord-Holland Balkenende erg aan, zo erkende hij. “De natuur kun je niet altijd in de hand houden. Daarom is het belangrijk dat Nederland de grote waterprojecten niet alleen conserveert, maar ook durft verder te kijken en innovatief bezig gaat met de kustbescherming van Nederland. Ons land moet altijd een voorloper blijven op dit gebied. Noord-Holland laat met projecten zoals Stad van de Zon zien dat het mogelijk is om natuur en recreatie te combineren met veiligheid.”

Volgens Balkenende is Nederland sowieso een voorloper op het gebied van watermanagement en moet het er alles aan doen om dat ook te blijven. Daarom gaat de minister-president op korte termijn met staatssecretaris Schultz van Verkeer en Waterstaat om tafel om over de problemen met de Noord-Hollandse waterkeringen en de Afsluitdijk te praten.

Dinsdag werd bekend dat de Afsluitdijk en de primaire waterkeringen in Noord-Holland niet op alle plekken voldoen aan de gestelde normen. Balkenende – die inmiddels is geïnformeerd door de provincie zelf – zei gisteren de informatie mee te nemen naar de betrokken bewindslieden om te overleggen over maatregelen. Inhoudelijk wilde hij niet op het overleg vooruitlopen. Ook zei hij niet of er geld wordt vrijgemaakt. “Maar het is wel goed om stil te staan bij de problematiek.”

Volgens gedeputeerde Poelmann hoeven mensen overigens niet ontzettend bezorgd te zijn over de verminderde weerstand van de Afsluitdijk. “De dijk voldoet gewoon niet meer aan de verscherpte normen. Rijkswaterstaat gaat er zo snel mogelijk voor zorgen dat de Afsluitdijk weer zal voldoen aan de hoge standaard die wij daarvoor hebben ingesteld.”

Reageer op dit artikel