nieuws

Asfaltboringen tonen vervuiling onder tunnel A2 in Maastricht

bouwbreed

maastricht – Het Projectbureau A2 Maastricht voert meer dan honderd asfaltboringen uit op de A2 ter hoogte van Maas-tricht. De boringen, tot 6 meter diep, worden uitgevoerd om de kwaliteit van het asfalt, de daaronder liggende fundering en bodem vast te stellen.

De bevindingen bepalen óf en hoe het materiaal opnieuw kan worden gebruikt als de aanleg van de tunnel op de plek van de huidige weg plaatsvindt. De eerste acht boringen hebben maandagavond plaatsgevonden. De werkzaamheden duren – steeds in de avonduren – tot 10 februari. Om vaart te maken, wordt met vier boorstellingen gewerkt.

De asfaltlaag blijkt 25 centimeter dik. “Het was in de jaren zestig niet ongebruikelijk om teer in het asfalt te verwerken. Als er inderdaad teerhoudend asfalt ligt, betekent dat een extra kostenpost en kan het niet worden hergebruikt”, weet de woordvoerder van het projectbureau.

De weg ligt op een oude rivierbedding van de Maas. Nog onduidelijk is waarmee de bedding is opgevuld tot aan de asfaltlaag. Er wordt rekening gehouden met vervuild materiaal dat zal moeten worden afgevoerd, maar ook dat moet nog blijken uit nadere analyse van de boringen.

CSO Milieutechniek voert de boringen uit in opdracht van het projectbureau. Dat heeft als voordeel dat toekomstige bouwbedrijven straks geen eigen onderzoek hoeven uit te voeren en sneller aan de slag kunnen. Het Projectbureau A2 Maastricht heeft er bewust voor gekozen om de boorwerkzaamheden zo te organiseren dat verkeers- en geluidsoverlast tot een minimum beperkt blijven.

Op 22 februari zullen de gemeenten Maastricht en Meerssen, het ministerie van Verkeer en Waterstaat en de provincie Limburg hun handtekening zetten onder een intentieverklaring om de tunnel te bouwen. Het is de bedoeling om de A2 in twee keer vier rijstroken door Maastricht te leiden. Daarnaast voorziet het plan in een stadsboulevard en worden de omliggende wijken aangepakt. Met het project is inmiddels dan ook 636 miljoen euro gemoeid.

De aanbesteding zal twee jaar in beslag nemen en naar verwachting begint de uitvoering in 2009. In de eerste ronde van vier maanden, worden vier combinaties geselecteerd. Een wedstrijd moet daarna uitwijzen wie de meeste waar voor het beschikbare geld biedt en de opdracht in de wacht sleept.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels