nieuws

Asbestverwijdering bij sloop volgens strengere regels

bouwbreed Premium

den haag – De sloop van gebouwen moet straks gebeuren volgens strengere regels om vervuiling door asbest tegen te gaan. Staatssecretaris Van Geel (milieu) heeft het Asbestverwijderingsbesluit 2005 met deze strengere regels gisteren naar de Tweede Kamer gestuurd. Van Geel hoopt dat de regels uiterlijk begin maart in werking treden.

Wie straks een pand wil afbreken, moet altijd een asbestinventarisatierapport laten opstellen. Dat rapport is verplicht voor het verkrijgen van de gemeentelijke sloopvergunning.

Voorheen konden gemeenten in bepaalde gevallen besluiten af te zien van de verplichte asbestinventarisatie. Omdat die bepaling leidde tot onduidelijkheid en problemen met de controle op de asbestverwijdering heeft Van Geel de bepaling geschrapt.

In het besluit is vastgelegd dat opdrachtgevers bij sloopwerkzaamheden verplicht zijn gebruik te maken van gecertificeerde bedrijven. Naast de bestaande certificatie voor toezichthouders moeten ook werknemers die de asbest verwijderen een certificaat hebben.

Deze en andere aangescherpte regels zijn nodig omdat de oude regels volgens Van Geel “onvoldoende waarborg” boden dat mensen en milieu gevrijwaard blijven van vervuiling bij asbestverwijering. Vorig jaar nog liet de bewindsman aan de Tweede Kamer weten dat er “veel mis” gaat bij de asbestverwijdering. Op het gebied van zowel de vergunningen als het daadwerkelijke opruimwerk bleken bedrijven zich vaak niet aan de regels te houden.

Het kabinet is van plan ook het toezicht van gemeenten en de arbeidsinspectie te verscherpen. Van Geel wijst erop dat duidelijker en scherpere regels juist nu hard nodig zijn omdat panden waarin indertijd asbest is verwerkt in de toekomst steeds meer voor sloop in aanmerking komen. (anp)

Reageer op dit artikel