nieuws

Afsluitdijk vraagt om modernisering

bouwbreed

den haag – De Afsluitdijk moet worden versterkt. Dat blijkt uit de vijfjaarlijkse veiligheidstoets, uitgevoerd door Rijkswaterstaat. Er is geen acuut veiligheidsprobleem, maar met de verwachte klimaatveranderingen en de maatschappelijke vraag naar een steeds betere bescherming zijn de veiligheidseisen voor de Afsluitdijk verhoogd. Rijkswaterstaat heeft verslag uitgebracht aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland en Friesland. De […]

den haag – De Afsluitdijk moet worden versterkt. Dat blijkt uit de vijfjaarlijkse veiligheidstoets, uitgevoerd door Rijkswaterstaat.

Er is geen acuut veiligheidsprobleem, maar met de verwachte klimaatveranderingen en de maatschappelijke vraag naar een steeds betere bescherming zijn de veiligheidseisen voor de Afsluitdijk verhoogd. Rijkswaterstaat heeft verslag uitgebracht aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland en Friesland. De colleges hebben de rapportages besproken en gaan de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat hierover adviseren.

Het Rijk heeft de veiligheidsnorm voor de Afsluitdijk recentelijk verhoogd naar 1 op 10.000. Daarmee is de norm voor de Afsluitdijk net zo hoog als de hoogste norm van de erachter gelegen IJsselmeerdijken. Bij het ontwerp van de Afsluitdijk in de jaren dertig van de vorige eeuw is uitgegaan van een maximaal zeespiegelhoogte van 3,5 meter +NAP. Het recent vastgestelde toetspeil is echter ruim 5 meter + NAP, terwijl de verwachting is dat de kracht van de golven toeneemt.

Om de Afsluitdijk ook in de komende 75 jaar weer aan de eisen te laten voldoen zijn ingrijpende en kostbare maatregelen nodig. Nog dit jaar gaat Rijkswaterstaat in samenwerking met de provincies en andere overheden een planstudie voorbereiden om tot een structurele oplossing te komen.

Reageer op dit artikel