nieuws

Afbouwschap richt vizier op zzpers

bouwbreed

rijswijk – Het Hoofdbedrijfschap Afbouw en Onderhoud (HAO) wil niet georganiseerde zzpers actief gaan betrekken. Daarnaast wil het schap meer communiceren met ondernemers en werknemers. Dit zijn onderdelen van de toekomstverkenning.

Ondernemers moeten het nut en de noodzaak zien, waarbij ook de vraag aan de orde komt of die activiteiten met collectieve middelen of via private financiering moeten worden bekostigd. Met deze kritische noot wil het schap duidelijk maken dat er wel degelijk toekomst is voor het werk van bedrijfschappen. Alleen zal er duidelijker gemaakt moeten worden waarom het schap onderwerpen behandelt en hoe zij dat doet.

De toekomstverkenning is opgesteld op verzoek van minister De Geus (Sociale Zaken). Die wilde dat de vijftien bestaande product- en bedrijfschappen hun toekomst kritisch onder ogen zien. De schappen moeten zelf bewijzen dat zij toekomst hebben waarbij het draagvlak bij de organisaties en ondernemingen in het werkgebied van het schap en de bijdrage aan het algemeen belang als belangrijke criteria worden benadrukt.

Vanuit de politiek wordt het voortbestaan van de schappen nogal eens ter discussie gesteld. Voor het HAO geldt daarbij dat binnen de sector sinds 2000 al wordt gesteggeld. Uiteindelijk is het HAO zelfs opgeheven geweest nadat de schilders eruit zijn gestapt, maar weer is ingesteld voor stukadoors, wand- en plafondstellers en de vloeren- en terrazzobranche.

Vraagtekens

Volgens het schap is uit onderzoek gebleken dat een meerderheid van de ondernemers in de afbouw- en onderhoudssector het functioneren ervan �naar behoren� vinden. Wel worden er vraagtekens gezet bij de toegevoegde waarde voor individuele bedrijven. De algemene opvatting is dat het HAO een duidelijke rol binnen de branche heeft en derhalve moet blijven.

Het HAO zelf vindt dat uiteraard ook, al was het maar omdat de branche ontwikkelingen kent die collectief optreden noodzakelijk maken. Zo is er een toename in de inzet van werknemers met illegale verblijfspapieren, zwart werk en werknemers uit het voormalige Oostblok. Het tekort aan vakmensen in de branche is nijpend. En de innovatiegraad is laag.

Voor de toekomst ziet het HAO dan ook een aantal strategische doelen waaronder het bevorderen van onderzoek, kenniscirculatie en het stimuleren van innovatie. Maatschappelijk verantwoord ondernemen en het versterken van een duurzame concurrentiepositie van bedrijven in de branche horen daar ook in.

Heel duidelijk wil het schap zich naast de collectieve zaken, ook richten op individuele bedrijven. Daarbij horen ook niet georganiseerden waaronder zzp�ers. Die moeten actiever worden betrokken bij het schap. Verder wil het HAO frequenter met de aangesloten bedrijven communiceren om ze inzicht te geven in wat het schap doet. Daardoor kan het draagvlak alleen maar toenemen.

Reageer op dit artikel