nieuws

Werkloosheid bouwvakkers met 2 procent gedaald

bouwbreed

den haag – Het aantal bouwvakkers zonder baan is in juni met 2 procent gedaald tot 32.194. In een jaar tijd verminderde het aantal niet actieve werkzoekenden met 648. Dat blijkt uit cijfers van het Centrum Werk en Inkomen (CWI).

Zowel het CWI als het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) registreert in juni een lichte verbetering van de werkgelegenheid. Het CWI telt 692.900 niet-werkende werkzoekenden (nww�s), een daling van 0,3 procent ten opzichte van mei.

Het CBS constateert een daling van de werkloosheid in het tweede ten opzichte van het eerste kwartaal met 3000 tot 494.000. De wijze waarop CWI en CBS de vraag naar werk meten, wijkt sterk af. Bij het CWI zijn de ingeschrevenen niet alle werkloos herintreders en personen zonder recht op uitkering ontbreken. Het CBS baseert zich op maandelijkse enquêtes onder 30.000 Nederlanders.

De afname van het aantal niet-werkende werkzoekende bouwvakkers steekt positief af bij de werkloosheidsdaling in andere bedrijfstakken.

Vergeleken met juni 2004 nam het aantal nww�s in de bouw met 2 procent af terwijl over de hele linie het aantal werkzoekenden met 0,3 procent steeg. De werkzoekenden namen afgelopen jaar vooral toe in de sectoren horeca (36,7 procent), schoonmakers (17 procent) en creatief werk (14,6 procent). Het aantal leidinggevenden zonder werk nam met 13,7 procent toe tot 29.023.

De sector beveiliging mag zich in een grote belangstelling verheugen. Het aantal werkzoekenden nam met 16,4 procent af tot 4759. Grote dalingen tekenden zich eveneens af in automatisering (10,6 procent), leder- en kunststofverwerkers (15,9 procent) en de textielbranche (10,3 procent).

Geschoolde monteurs komen weer beter aan de slag. Het bij het CWI genoteerde aantal werkzoekenden daalde met 9,5 procent tot 12.794. Ongeschoolde monteurs komen daarentegen moeilijker aan de bak. Hun groep werkzoekers groeide met 14,4 procent tot 3792.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels