nieuws

Klantgericht werken in bouw voorwaarde om te overleven

bouwbreed

amsterdam – Beter luisteren naar klanten is in de nabije toekomst voor bouwbedrijven een voorwaarde om te overleven. Dat blijkt uit een enquête van het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid (EIB) onder ruim duizend aannemers uit de burgerlijke en utiliteitsbouw (b&u) en de sector grond-, water en wegenbouw (gww).

De resultaten van het onderzoek zijn gepubliceerd in het rapport �Marktgericht ondernemen in de bouw�. Van de ondervraagde aannemers geeft 87 procent aan dat het bieden van een luisterend oor aan de clientèle noodzakelijk is om op termijn niet ten onder te gaan. “Driekwart van de bedrijven zegt al in termen van een klantgerichte benadering te denken”, aldus een toelichting van het EIB. Niettemin is de animo om te investeren in acquisitie gering. Van de b&u bedrijven geeft 46 procent aan niet meer dan 0 tot 0,5 procent van de omzet te besteden aan het winnen van klanten. In de gww-sector is dit 35 procent. Niet meer dan 10 procent van de b&u-bouwers en 13 procent van de gww-aannemers besteedt hieraan meer dan 3 procent van de omzet.

Van de wervingsmethoden die worden toegepast, is het plaatsen van een naambord op het project veruit het meest populair. Ruim driekwart van alle bouwbedrijven gaat op deze manier te werk.

Ook adverteren is een gewilde methode. “Meer dan de helft van alle bouwbedrijven adverteert in clubbladen”, aldus het EIB. Kleine ondernemers gebruiken deze mogelijkheid meer dan grote. De laatsten adverteren daarentegen vaker in telefoongidsen en onderhouden soms een eigen website. “Het adverteren op andere websites komt in geen van de onderscheiden bedrijfsgrootteklassen vaak voor”, aldus het rapport.

Wel hechten alle bedrijven waarde aan het onderhouden van een relatienetwerk. Ook hier zijn er verschillen tussen grote en kleine bedrijven. Van de bedrijven met meer dan honderd medewerkers blijkt 88 procent waarde te hechten aan relaties met opdrachtgevers en ziet 85 procent het belang in van contact met adviseurs. Bij de ondernemers met minder dan 10 werknemers hecht 51 procent aan contact met opdrachtgevers en 34 procent aan relaties met adviseurs.

Kennissen in de politiek zijn voor aannemers het minst interessant. Van de grote aannemers vindt 58 procent politieke kennissen waardevol om de naamsbekendheid te vergroten, maar dat percentage daalt naarmate er minder personeel in dienst is. Bouwbedrijven met minder dan 10 mensen in dienst, vinden politieke connecties het minst belangrijk. Slechts 9 procent van deze groep hecht aan een politieke kennissenkring.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels