nieuws

Waterbouwers willen aan de weg timmeren

bouwbreed Premium

maarssen – De water(bouw) sector wil zijn innovatieve vermogen sterker over het voetlicht brengen. Een exportgroei die minstens gelijk is aan de mondiale groei van de watermarkt is daarbij de doelstelling.

Waarom, zo vroegen deskundigen in de sector zich af, doet Nederland als waterland het relatief slecht op de internationale markt? Waterbouwers doen het wereldwijd goed, maar waterbeheer, zowel kwantitatief als kwalitatief, veel minder. Waar de internationale watermarkt een jaarlijkse groei vertoont van 11 procent, stagneert de groei van de Nederlandse export, zo bleek tijdens het Innovatie Event in Maarssen.

Tijdens deze bijeenkomst kwam het kabinet 250 miljoen verdelen voor kansrijke innovatieve projecten die ertoe moeten bijdragen dat Nederland een broedplaats wordt voor onderzoekstalent. Dit past in de vijf jaar geleden gemaakte afspraak dat ons land in 2010 in de Europese economie een leidende rol moet spelen.

De watersector wil uiteraard een deel van het geld hebben. Daarbij wil de sector zich richten op geclusterde projecten op die toepassingsgebieden waar Nederlandse bedrijven een leidende rol kunnen spelen op de wereldmarkt, en samenwerking tussen kennisinstituten en de markt. Want “van innovatie is pas sprake als kennis wordt toegepast”. Het traditionele beeld van kennisinstituten die hoogwaardig onderzoek doen, de kennis over de muur naar de markt gooien en dan afwachten of er wat mee gebeurt, moet worden doorbroken.

Op het gebied van waterbouw heeft Nederland veel kennis. Bouwen op en in het water, de drijvende kas, de drijvende stad, zijn bekende voorbeelden. Maar ook dijkversterking, het vastnagelen van dijken, kustverdediging met vooroeversuppletie, en baggertechnieken als beau dredge en onderzuigen, zijn technieken die in elk deltagebied ter wereld toepasbaar zijn.

Op watergebied zijn technologieën ontwikkelt als de membraanbioreactor, de aërobe korrelslibtechnologie en biologische nutriëntenverwijdering. Ook op dit gebied zijn exportmogelijkheden. Het credo van de watersector is dan ook dat innovatie niet moet worden beperkt tot technologische innovaties, maar ook innovatieve marketing.

Eén van de wensen is dan ook om in ons eigen land de nodige aansprekende projecten te krijgen. Zien is geloven, geldt ook in deze sectoren. Daarbij wordt ook gehoopt dat innovatieve oplossingen niet afvallen in openbare aanbestedingen vanwege de prijs.

De ruim tweeduizend bezoekers van de innovatiedag konden overigens hun hart ophalen op de markt, waarop kennisinstituten en bedrijven konden laten zien wat zij in huis hebben. Daarbij is opvallend dat het vaak niet de grote bedrijven, maar juist de kleinere zijn die de nodige innovatieve potentie laten zien.

Reageer op dit artikel