nieuws

VNO-NCW kritiseert stelling immobilisaten

bouwbreed

ede – Rijkswaterstaat accepteert geen volledig cementgebonden immobilisaten in wegfunderingen. Het bindmiddel moet ten minste 50 procent bitumen zijn. Dat stuit op felle kritiek van VNO-NCW. De overheid belijdt met de mond minder storten en minder gebruik van primaire grondstoffen, maar zet het niet om in beleid.

Ir. T. de Haan, directeur dienst weg- en waterbouw van Rijkswaterstaat, wond er geen doekjes om. “We accepteren geen wegfunderingen van cementgebonden immobilisaten. We hebben slechte ervaringen met cementgebonden funderingen: scheurvorming en spatten bij warm weer. Beide vertalen zich in het asfalt. Dus eisen we ten minste 50 procent bitumen en een sterkte van 2 MPa (20 kg/cm2). De reden is dat onderhoud van wegen tot files leidt. Het beperken van files is onze eerste prioriteit. We gaan ook geen onderzoek doen. Zoekt u voor cementgebonden immobilisaten maar naar andere toepassingen, zoals grote massa�s en dijken met een steiler talud dan nu mogelijk is.”

De Haan sprak op het symposium van het Centrum Immobilisatie (CIM), gehouden in De Reehorst in Ede. Het CIM is een privaat-publiek platform onder de vleugels van de CUR, dat de toepassing van verwerkte afvalstoffen bevordert. Immobilisatie is het zodanig behandelen van afvalstoffen, dat zij weer als bouwstof kunnen worden gebruikt.

Formaliseren

De Haan kreeg felle kritiek van ir. J. ten Wolde, voorzitter van de projectgroep Bouwstoffenbesluit van VNO-NCW. “Het contact met de overheid is verre van gezellig. De overheid is aan het formaliseren terwijl de samenleving problemen wil oplossen. De overheid zegt wel �we willen minder storten en maximaal secundaire grondstoffen toepassen�, maar geeft geen gestalte aan het beleid. Het is moeilijk samenwerken met een theoretiserende overheid”, aldus Ten Wolde.

Hij noemde het Bouwstoffenbesluit �een onding�. Te gedetailleerd, juridisch problematisch en niet passend in de internationale verhoudingen. “Er komt geen integraal bodembeleid in Europa. We leven in Nederland op een eiland, waar �nuchter omgaan met risico�s� wordt vertaald in een verscherpt bodembeleid.” Volgens Ten Wolde moet de overheid met het bedrijfsleven samenwerken. Dat geldt niet alleen voor onderzoek, maar ook voor het zorgen voor een positief imago van de ondernemers die afvalstoffen verwerken.

Gelijkwaardig

Ook de voorzitter van het CIM, ing. Th. Meijer, vond het standpunt van Rijkswaterstaat onterecht. “De angst voor scheurvorming van cementgebonden immobilisaten als wegfundering op slappe bodem is ongefundeerd.” Meijer stelde dat alle uitzonderingen uit het Bouwstoffenbesluit moeten worden geschrapt en dat de marginale bodembelasting (door uitloging in 100 jaar) van 1 naar 3 procent moet worden verhoogd. “Dat lost alle problemen op. Wat staatssecretaris Van Geel (milieu) voorstelt, verhoogde normen en ruim baan voor verspreiding in werken, is voor de bodemsanering terug bij af.”

Een lichtpunt voor immobilisaten is de uitkomst van een onderzoek van Bodem+ van SenterNovem. Ing. J. Gadella meldde dat reinigen en immobiliseren gelijkwaardig zijn voor het milieu. Een ander lichtpunt is de uitreiking van de eerste twee KOMO attest-met-productcertificaten voor gebonden funderingen in de gww. Zij werden verkregen door G&A Bouwstoffen en BAG in Stein.

Reageer op dit artikel