nieuws

Uitzicht op fikse groei bedrijfsterreinen

bouwbreed Premium

den haag – Nederland heeft de komende vijftien jaar wellicht behoefte aan 18.000 hectare extra bedrijventerrein. Dat is de inschatting van het Centraal Plan Bureau.

In zijn Bedrijfslocatiemonitor raamt het CPB de landelijke vraag naar bedrijventerreinen tot 2020 op minstens 4000 hectare. Uit de onderzochte scenario�s komt daar tevens een serieuze groeipotentie bovenop van nogmaals 12.000 hectare. In ieder geval ligt voor de ontwikkelaars en bouwers nog volop werk in het verschiet. Ook al daalt het tempo volgens het planbureau aanzienlijk ten opzichte van wat in de jaren negentig van de vorige eeuw praktijk was. De recente spectaculaire uitbreiding van de kantoorruimte wordt volgens de analisten de komende tientallen jaren niet meer geëvenaard.

In de monitor van het CPB worden de twaalf provincies en zeven grootstedelijke regio�s onder de loep genomen. Aansluiting is gezocht bij het ruimtelijk beleid van zowel de landelijke als lagere overheden.

De honger naar ontwikkelingsruimte blijft volgens de onderzoekers beperkt tot jaarlijks 0,4 tot 1,5 procent. Afgelopen decennia nam de vraat aan de groene ruimte toe tot 2,4 procent per jaar.

De groei van de terreinvraag manifesteerde zich afgelopen jaren het sterkste in het Noord-Nederland. Het CPB ziet die trend zich voortzetten. De Randstad met zijn hoge grondprijzen blijft duidelijk achter. Wat op zijn beurt de drang tot hoogbouw versterkt.

In absolute getallen is de vraag naar droge bedrijventerreinen het grootst in Noord-Brabant. De provincie wordt op de hielen gezeten door Gelderland en Limburg.

Inclusief de vervangingsvraag vanwege de beëindiging van verouderde gebieden, bedraagt het bruto ruimtebeslag van nieuwe bedrijventerreinen tot 2020 tussen de 7000 en 25.000 hectare. Groenvoorzieningen, wegen en parkeerplaatsen zijn in de cijfers meegeteld.

Kantoorruimte

De groei is de resultante van tegengestelde bewegingen. De vraag wordt getemperd door de opkomst van dienstverlening, ten koste van de maakindustrie. De kantoorruimte groeit komende vijftien jaar met 0,6 tot 1,7 procent per jaar.

Een krachtige impuls komt van de bedrijven die de verspreide locaties in steden en dorpen verlaten om hun heil te zoeken op moderne goed geoutilleerde bedrijventerreinen. Waar de binnenstedelijke ondernemingen vertrekken, komt ruimte voor woningbouw. In drie van de vier scenario�s van het CPB neemt na 2020 de werkgelegenheid af als gevolg van vergrijzing.

Reageer op dit artikel