nieuws

Uitstel epc-verlaging juridisch mogelijk

bouwbreed Premium

den haag – Het ziet ernaar uit dat de verlaging van de energieprestatiecoëfficiënt (epc) van 1,0 naar 0,8 per 1 januari gewoon in werking treedt. Het is echter niet uitgesloten dat er later alsnog aan de energienorm voor nieuwbouw wordt gesleuteld.

Marianne Wuite

CDA en VVD in de Tweede Kamer zetten de nodige vraagtekens bij de nieuwe norm, maar zien bijna geen kans daar zo vlak voor het nieuwe jaar nog iets aan te doen.

De Kamer kan nog een verzoek doen aan VROM-minister Dekker om de aanscherping op te schorten. Dat laatste is juridisch nog mogelijk, omdat de aankondiging van de epc-verlaging in het Staatsblad nog moet worden gevolgd door een officiële publicatie met de datum van inwerkingtreding.

Vraag is echter of er een kamermeerderheid voor uitstel is en of er nog gelegenheid is om daarover de debatteren. De Kamer komt voor het kerstreces alleen nog dinsdag bij elkaar.

De twijfel over de nieuwe norm is bij CDA en VVD ontstaan tijdens de hoorzitting afgelopen week in het parlement. De fracties hadden op de valreep besloten vertegenwoordigers van onder andere bouwers, ontwikkelaars, architecten en corporaties te horen nadat ze waren bedolven onder protesten tegen de aanstaande epc-verlaging.

Het verzet, dat al geruime tijd geleden werd ingezet door de ontwikkelaars, is gegroeid tot een massaal protest waarbij ook de corporaties, architecten, bouwers, de vereniging van huisbezitters en de vier grote steden zich in de loop der maanden hebben aangesloten.

Tijdens de hoorzitting maakten de diverse partijen duidelijk dat er een heleboel valt af te dingen op de nieuw norm. Neprom, die voorspelt dat de prijzen van de woningen met duizenden euro�s omhoog gaan vanwege de verplichte extra energiebesparende maatregelen, kreeg bijval van de corporaties. Aedes rekende de Kamer voor dat met de helft van de te verwachten meerkosten twee keer zo veel energiebesparing te behalen valt in de bestaande woningvoorraad.

De corporaties en ook de grote steden denken dat de epc-aanscherping niet is te realiseren bij nieuwbouw in de binnenstad. Het levert bouwtechnische problemen op, bijvoorbeeld oververhitting omdat de woningen wegens ruimtegebrek niet goed kunnen worden gesitueerd en leidt tot onaanvaardbare prijsverhogingen. “Starterswoningen worden onbetaalbaar”, aldus Aedes-zegsman Bodewes.

De Amsterdamse wethouder D. Stadig wees erop dat de hele discussie voorbijgaat aan het gedrag van de bewoners. “Als je ziet dat er velen zijn die het gebalanceerde ventilatiesysteem uitzetten en het raam openzetten, dan zijn we toch te ver doorgeschoten.”, aldus de wethouder.

Ook de Vereniging Eigen Huis constateerde dat het succes van de epc-besparing valt of staat met het gedrag van bewoners, maar wees erop dat juist daar helemaal geen onderzoek naar is gedaan. Net als Stadig denkt ook Eigen Huis dat de te behalen winst teniet wordt gedaan door de manier waarop de bewoners met ventilatie omgaan. Tot dusverre worden gebalanceerde ventilatiesystemen door bewoners vooral als hinderlijk ervaren, vooral vanwege het geluid, aldus de vereniging. “Mensen trekken de stekker eruit”, aldus Eigen Huis-medewerker De Klerk.

Het CDA gaat bij Dekker aandringen op nader onderzoek naar de gevolgen voor de gezondheid, zo zei kamerlid C. Vietsch na afloop van de hoorzitting. Ook wil de partij dat er onderzoek komt naar de manier waarop de bewoners met de ventilatietechnieken omgaan, zodat het �nettoresultaat� van de epc-verlaging duidelijk wordt.

VVD-kamerlid P. de Krom is vooral gaan twijfelen door de stelling dat energiebesparing in de bestaande voorraad veel effectiever is. “Als je met de helft van het geld twee keer zo veel rendement kunt behalen in de bestaande voorraad moeten we daar toch naar kijken.”

Reageer op dit artikel