nieuws

Toch EU-miljoenen voor Surinaamse haven

bouwbreed

paramaribo – De Europese Unie stelt toch bijna dertig miljoen euro beschikbaar voor de renovatie van de Nieuwe Haven in de Surinaamse hoofdstad Paramaribo. Een halfjaar geleden werd een eerder gedane toezegging ingetrokken, omdat de Surinaamse overheid niet aan de voorwaarden had voldaan. Overleg tussen Suriname en de EU heeft echter tot een doorbraak geleid.

Vorig jaar besloot de EU de miljoenen uit te trekken voor de zwaar verwaarloosde haven, die ruim veertig jaar geleden aan de oevers van de Surinamerivier werd aangelegd en van groot belang is voor de Surinaamse economie. Moderne faciliteiten zijn afwezig, de haven en de rivier zijn te ondiep voor grotere vrachtschepen en de kades zijn zo vervallen dat er sprake is van een levensgevaarlijke situatie.

De Europese Unie stelde wel voorwaarden alvorens het geld over te maken. De Surinaamse regering voldeed echter niet aan de belangrijkste voorwaarde van de EU. De enkele jaren geleden met eveneens EU-geld ingestelde Wegenautoriteit, die de wegen in het land moet beheren, dient vergaande bevoegdheden te krijgen en financieel door de overheid in staat worden gesteld om haar taken te kunnen uitvoeren.

Maar omdat de regering van president Venetiaan dit tot op heden heeft geweigerd, besloot de EU eerder dit jaar de gedane toezegging in te trekken, waardoor de plannen en het geld in de ijskast belandden. Tijdens overleg heeft Suriname toegezegd alsnog haast te zullen maken met de verdere verzelfstandiging van de Wegenautoriteit. Voor de EU is dit aanleiding om nu toch met het geld over de brug te komen.

De verwachting is dat in de eerste helft van volgend jaar de openbare aanbesteding plaatsvindt en met de renovatiewerkzaamheden kan worden begonnen. Voor de uitvoering van het project wordt twee jaar uitgetrokken. Daarnaast neemt de EU ook de financiering van de vijftig kilometer lange weg van het in het westen gelegen Nickerie naar Southdrain voor haar rekening. Doordat de weg in slechte staat verkeerd, is het voor automobilisten niet mogelijk om de veerverbinding tussen Suriname en buurland Guyana te bereiken.

Reageer op dit artikel