nieuws

Technische universiteiten gaan energieverspilling te lijf

bouwbreed Premium

delft – De technische universiteiten van Delft, Eindhoven en Twente werken samen in het project Exergie, een onderzoek naar de mogelijkheden energieverspilling te beperken.

In het onderzoek participeren zeventien wetenschappers. Vertegenwoordigd zijn bouwtechnologie, civiele techniek en vastgoedontwikkeling. Het onderzoek duurt vier jaar en richt zich op het vinden van alternatieven voor het verwarmen of koelen van gebouwen.

Hoogwaardige energie die in fabrieken nodig is om apparatuur in gang te zetten, wordt ook gebruikt om huizen te verwarmen. Volgens de onderzoekers is dat niet nodig. Dr. E. Boelman, leider van het project, stelt in Delta, het weekblad van de TU Delft: “Van restwarmte uit de industrie zou je bijvoorbeeld huizen kunnen verwarmen.” Hierdoor wordt veel geld bespaard, want de restwarmte uit de industrie gaat doorgaans verloren. Bovendien zou dit systeem gunstig zijn voor het milieu omdat hoogwaardige energie wordt gespaard.

Het onderzoek heeft drie afdelingen. Onder de noemer �people� wordt bestudeerd hoe een comfortabel binnenklimaat tot stand komt. “In het onderdeel planet wordt gezocht naar een samenhang op gebouw- en wijkniveau tussen de domeinen bouwkunde en energievoorziening”, zo blijkt uit een toelichting van de onderzoekers. Onder het kopje �profit� wordt gekeken naar de financiële aspecten van de energiebesparing.

Boelman verwacht veel van de samenwerking. “Nu zijn bouwkunde en energie twee verschillende werelden”, zegt ze in Delta. “Als je aan bouwen denkt, denk je aan beton, glas en baksteen. Bij de energievoorziening aan elektriciteitscentrales. Maar in feite zijn ze gerelateerd. De samenwerking is daarom van groot belang.”

Reageer op dit artikel