nieuws

Specialisten in aannemerij eisen respect

bouwbreed Premium

nieuwegein – De gespecialiseerde aannemers willen met meer respect behandeld worden door hun opdrachtgevers, veelal hoofdaannemers. In een boekje Samen door één deur doen zij voorstellen in de zes fasen van een project. Die moeten het ondernemersklimaat verbeteren.

Het is al een oud probleem. Waar hoofdaannemers telkens weer bij hun opdrachtgevers pleiten voor goede verhoudingen, behandelen zij hun onderaannemers precies zoals zij zelf niet behandeld wensen te worden. Leuren met opdrachten, uitknijpen op de prijs, te late betalingen, het zijn voorbeelden van hoe het niet hoort, meent de voorzitter van de Confederatie van Gespecialiseerde Aannemers Arnold Blonk.

Daarmee doen de hoofdaannemers de vooral midden- en kleinbedrijven die zij als onderaannemer inschakelen, tekort. De gespecialiseerde aannemers zijn nu al goed voor 10 miljard omzet, ruim 20 procent van de totale bouwomzet. Dat bedrag zal alleen maar groeien.

“Voor ieder die op de bouwplaats actief is, is het dan ook van belang dat partijen respectvol met elkaar samenwerken om tot een goed eindproduct te komen. De gespecialiseerde aannemer levert daarin zijn aandeel omdat hij wordt ingehuurd als deskundige met vakkennis voor �zijn� onderdeel van het bouwproces”, aldus Blonk.

Uit een grootschalige enquête onder haar leden is de Conga gebleken dat de kritiek op de verhouding tussen hoofdaannemer en onderaannemer structureel is. Het is reden geweest voor de Conga om een boekwerkje het licht te doen zien waarin per fase wordt aangegeven hoe opdrachtnemer en opdrachtgever zich tegenover elkaar moeten gedragen.

“Het gaat om een reeks afspraken die achteraf wellicht zo vanzelfsprekend blijken. Verplichtingen voor de opdrachtgever als opdrachtnemer want beide partijen zijn zelf verantwoordelijk voor zijn kant van respectvol zakendoen. Uitgangspunt is en blijft dat er gewoon op basis van fatsoenlijke omgangsvormen en wederzijds vertrouwen afspraken worden gemaakt over respectvol zakendoen die vervolgens ook worden nagekomen.

“Er is sprake van ongelijkwaardigheid tussen hoofdaannemer en gespecialiseerde aannemer waarvoor geen enkele grond is. Je kunt stellen dat de gespecialiseerde aannemer voor zijn opdrachten afhankelijk is van de hoofdaannemer. Maar voor de uitvoering van projecten is de hoofdaannemer net zo afhankelijk van de gespecialiseerde aannemer. Beide partijen hebben elkaar nodig”, aldus Blonk.

Per fase worden dan ook aanbevelingen gedaan aan gespecialiseerde aannemers hoe te handelen richting de hoofdaannemer. Ook andersom zijn afspraken opgetekend waarvan de Conga vindt dat die horen bij respectvol zakendoen en wederzijds vertrouwen. Als het aan de Conga ligt, zal dit boekje het einde inluiden van leuren, afknijpen en verkeerd betalingsgedrag.

Reageer op dit artikel