nieuws

Schimmel vraagt zelfde behandeling als asbest Praktijk

bouwbreed Premium

utrecht – Zorgvuldig verwijderen van schimmelplekken vergt net zoveel voorbereiding als het saneren van asbest, vindt K. Snepvangers. Met dat in gedachten adviseert de binnenmilieu-adviseur van het bureau Athene Noctua schimmelverwijdering over te laten aan geschoold personeel.

Bedrijven doen er goed aan vooraf het risico te inventariseren en te evalueren, hield Snepvangers zijn gehoor in Utrecht voor op de bijeenkomst �Schimmels, binnenmilieu en gezondheid� van het Praktijkboek gezonde gebouwen, een activiteit van de SBR en het ISSO.

De Duitse Schimmelpilzsanierungs Leitfaden geeft in zijn visie een goede aanpak voor het verantwoord verwijderen van schimmels. Daarin staat dat schimmels op gladde materialen vochtig moeten worden afgenomen waarna het oppervlak wordt ontsmet met bijvoorbeeld ethanol, chloor of peroxide. Ook stucwerk kan op die manier schimmelvrij worden gemaakt. Stucwerk waarin schimmel diep is doorgedrongen moet worden verwijderd.

Biologische bestrijdingsmiddelen kunnen het probleem laten voortduren omdat er resten kunnen achterblijven waarop weer schimmels kunnen groeien. Bestrijdingsmiddelen die schimmels doden zijn altijd voor minder dan 95 procent actief, waarschuwt Snepvangers, de schimmel komt na verloop van tijd weer terug. En uit schimmelwerende verf ontwijken vluchtige stoffen die de gezondheid kunnen schaden.

Bestrijding van schimmels begint met het wegnemen van de oorzaak, legt K. Snepvangers uit. Voor hem komt dat onder meer neer op het reguleren van vocht en temperatuur en op afdoende ventilatie. Bouwmaterialen moeten daarna worden gedroogd zodat schimmels kunnen worden verwijderd en het oppervlak opnieuw afgewerkt. Zonder beschermende maatregelen mag beschimmeling niet worden weggeborsteld en ook geen schimmelwerende verf worden aangebracht. Zonder bijvoorbeeld een stofbril, handschoenen en adembescherming kan het personeel in aanraking komen met giftige restproducten van schimmels en agressieve ontsmettingsproducten. Met dat in gedachten mogen mensen zonder specifieke vakkennis alleen kleine beschimmelingen verwijderen, vindt Snepvangers; voor het verwijderen van grote beschimmelingen komen alleen geschoolden in aanmerking.

Een doucheruimte blijft lang vrij van schimmel wanneer de wanden en eventueel ook het plafond worden betegeld, tipte prof.dr.ir. O. Adan. De schimmeldeskundige van de TU Eindhoven en TNO Bouw en Ondergrond rekende voor dat in 60 procent van de badkamers en 40 procent van de keukens schimmels groeien. Dat probleem doet zich voor in 15 tot 20 procent van het totale woningbestand. In badkamers proberen installateurs het probleem op te lossen met een bronafzuiging. Een kostbare oplossing, oordeelt Adan, die geen effect sorteert.

Beschimmeling ontstaat niet door een overmaat aan water; schimmels verdrinken in te veel water. Een vuistregel wil dat schimmelgroei niet optreedt beneden een relatieve luchtvochtigheid van 80 procent. De praktijk leert dat dit wel gebeurt. Schimmels groeien zonder vloeibaar water in een binnenmilieu en ontkiemen al door een kleine hoeveelheid waterdamp. Metingen leren dat tijdens een douche van 5 minuten voldoende waterdamp vrijkomt waarin schimmels 6 uur achtereen kunnen gedijen.

Vochtvreter

Voor het bestrijden van schimmels worden verwarming en goede ventilatie meestal aanbevolen, legt Adan uit, omdat tussen vocht en schimmels een samenhang wordt verondersteld. De reden dat �deskundigen� soms een vochtvreter als oplossing adviseren. Zo�n product oogst weinig succes, weet Adan, omdat de praktijk weerbarstiger is. De gevoeligheid voor schimmels is een productgebonden eigenschap in plaats van een algemene. Elk product zou afzonderlijk op de gevoeligheid voor beschimmeling moeten worden onderzocht.

Van producten als sanitaire kit is de gevoeligheid voor schimmels op de verpakking aangegeven. Onderzoek leert dat die opgave niet altijd klopt. De handel biedt inmiddels ook een ruime sortering aan schimmelwerende verf. De actieve stoffen die erin zijn opgelost kunnen echter al na een half jaar hun werking verliezen. Na twee jaar zijn de meeste producten uitgewerkt.

Schimmels in woningen kunnen de gezondheid schaden, vat dr. R. Samson van het Centraal Bureau voor Schimmelcultures het probleem samen. In de loop der jaren zijn verschillende methoden ontwikkeld om schimmels op te sporen en te identificeren. De praktijk leert dat nogal wat bureaus die zich als deskundige presenteren deze methoden niet blijken te kennen.

Ook ontbreekt het bij dergelijke bureaus aan een goede kennis van schimmels. Mede door die tekortkomingen worden monsters om de aanwezigheid van schimmels vast te stellen vaak verkeerd genomen en het resultaat de indruk wekken dat een ruimte vrij van schimmels is.

Vooralsnog zijn er geen normen die richting geven aan de schimmelbestrijding. Het is moeilijk te meten hoeveel schimmelsporen er in de lucht zitten; mede daardoor is het gevonden aantal te onnauwkeurig om als norm te dienen. Daarbij zijn er nog te weinig gegevens over de gevaarlijkheid van schimmels.

Reageer op dit artikel