nieuws

Rotterdam als hoogstad Intermediair Imago Onderzoek 2005: schipperen tussen poen en plezier, Intermediair, 3 november 2005.

bouwbreed Premium

Rotterdam doet het goed in de polls van favoriete werkgevers. Temidden van multinationals als Shell, Philips en Unilever manifesteert deze gemeente zich als �runner up�, op plaats 17, ver voor alle andere (semi) publieke organisaties. De aantrekkelijkheid van het werken voor Rotterdam heeft kennelijk alles te maken met het wonen en recreëren in Rotterdam. Het […]

Rotterdam doet het goed in de polls van favoriete werkgevers. Temidden van multinationals als Shell, Philips en Unilever manifesteert deze gemeente zich als �runner up�, op plaats 17, ver voor alle andere (semi) publieke organisaties. De aantrekkelijkheid van het werken voor Rotterdam heeft kennelijk alles te maken met het wonen en recreëren in Rotterdam.

Het Intermediair Imago Onderzoek 2005 – dat onlangs werd gepubliceerd – krijgt langzamerhand min of meer het karakter van de culinaire Guide de Michelin. Er wordt reikhalzend naar uit gekeken en er valt – gelukkig – altijd het nodige af te dingen op de conclusies en resultaten. Dat zal ook bij dit imago-onderzoek onder duizenden hoogopgeleiden zo zijn, want wordt hier nu gemeten? Gaat het om de financiële beloning of de waardering van de secundaire arbeidsvoorwaarden of wordt de appreciatie vooral bepaald door de inhoud en de aard van het werk?

Volgens onderzoekster Roos Kuiper blijkt geld in ieder geval niet het hoogste goed te zijn bij de beoordeling van goede werkgevers. Afwisselend werk, de balans tussen werk en vrije tijd en doorgroeimogelijkheden zijn belangrijker. Academici letten daarbij ook op de bedrijfscultuur, de maatschappelijke relevantie van hun werk en de internationale carrièremogelijkheden.

Aantrekkelijk

De hoge positie van Rotterdam is overigens opmerkelijk want ook een grote gemeente als Rotterdam moet zich houden aan de landelijke ambtenaren cao�s. Het heeft er alle schijn van dat niet alleen het goede, gemeentelijke personeelsbeleid debet is aan deze ranking, maar dat deze vooral voortkomt uit het sterke imago van Rotterdam als woon- en werkstad.

Onder aanvoering van de gemeente is het imago van de werk- en havenstad Rotterdam verbreed. Rotterdam is veel meer dan mainport of Feyenoord en manifesteert zich als een multiculturele stad, waar de kennisindustrie en de creatieve audio-visuele sector zich sterk hebben verankerd en waar metropolitane hoogbouw wordt gestimuleerd. De campagne �Rotterdam Durft!� bewijst nu haar waarde, want een aantrekkelijk woon- en werkmilieu is mede bepalend voor het aantrekken van hoogwaardige bedrijven en hoog opgeleid topkader.

Onderzoek wijst uit dat vooral jonge starters vrij massaal kiezen voor een vorm van �urban living�, waarbij vrijheid, privacy, maar ook uitzicht en de voordelen van de stedelijke locatie randvoorwaarden zijn. Rotterdam biedt hen die mogelijkheden door in de Kop van Zuid, Katendrecht, Lloydkwartier, Centrum en Wijnhaveneiland in recordtempo opvallende woontorens uit de grond te stampen. Begin deze week opende burgemeester Opstelten de hoogste woontoren van ons land, Montevideo – naar een ontwerp van Francine Houben van Mecannoo – op de Kop van Zuid. Een prestigieus project van ruim 152 meter hoog, dat 124 koop- en 68 huurappartementen, 6000 vierkante meter horecaruimte (met onder andere zeven restaurants), een eigen gezondheidsclub met zwembad, sauna en fitnessruimte.

Ambitieniveau

Ook is er jaarlijks een verkiezing van het meest innovatieve bouwproject tijdens het Bouwputtenfestival – met dit jaar als winnaar de woontoren de Coopvaert; de twee voorgaande jaren was dat het multifunctionele Montevideo dat deze publieksprijs in de wacht wist te slepen – er is een actieve stichting Wolkenkrabbers Rotterdam en er is vooral ook een gemeentebestuur dat niet nalaat te ijveren voor een aantrekkelijk woon- en vestigingsklimaat langs de oevers van de Maas. En dat het daarbij telkens ook letterlijk gaat om een hoog ambitieniveau bewijst het nieuw te bouwen hoofdkantoor van Deloitte op de Kop van Zuid. Deze Maastoren wordt met z�n 156 meter het hoogste gebouw van Nederland.

De gekozen vorm van citymarketing blijkt – in ieder geval in Rotterdam – succesvol te zijn. Het gaat niet om een cosmetische operatie, maar ook concreet beleid, dat tot bewezen en geplande resultaten heeft geleid.

Het is vreemd dat zo weinig andere steden het aandurven te kiezen voor nieuwe, misschien nog onbekende culturele, stedelijke of sociaal-economische aspecten. Juist door die te accentueren, door samen te werken met publieke en private partijen en door tijdig op de gewenste ontwikkeling te anticiperen in de vorm van beleid en voorzieningen kan er veel gewonnen worden. Rotterdam bewijst dat nu door het onderzoek onder hoog opgeleiden. Daarmee wordt het imago als aantrekkelijke werkgever, maar ook als aantrekkelijke woon- en werkstad in een keer bevestigd.

Daphne van Paassen

Reageer op dit artikel