nieuws

Richtlijn extra eisen aan milieukundig en veilig slopen

bouwbreed Premium

geldermalsen – Het Centraal College van Deskundigen Slopen (CCvD-Sl) heeft de Beoordelingsrichtlijn Veilig en Milieukundig Slopen vastgesteld (BRL SVMS-007).

De nieuwe BRL komt in de plaats van de BRL Slopen (SBC-007). In de BRL SVMS-007 zijn eisen opgenomen voor voorbereiding en uitvoering van het sloopproces, afvoer van vrijkomende sloopmaterialen, arbeidsveiligheid, milieu op de slooplocatie en kwaliteitsmanagementsysteem van sloopaannemers.

Centraal in de beoordelingsrichtlijn staat een veilig en milieukundig verantwoord sloopproces. De eisen voor de werkvoorbereiding spitsen zich toe op risico�s voor milieu, arbeidsomstandigheden en omgeving. Deze moeten vooraf zorgvuldig in beeld worden gebracht. De uitvoering van het sloopproces vindt planmatig plaats, achteraf wordt verantwoording afgelegd aan de opdrachtgever over de uitvoering en over de afvoer van sloopmaterialen. Tevens dient een gecertificeerde sloopaannemer te voldoen aan de eisen uit de VCA (veiligheid). De beoordelingsrichtlijn sluit aan bij huidige wet- en regelgeving.

Certificatie vindt plaats door geaccrediteerde certificatie-instellingen. Bedrijven die momenteel gecertificeerd zijn volgens de (oude) BRL Slopen moeten binnen een jaar aan de nieuwe eisen voldoen.

Het beheer van de richtlijn is ondergebracht bij de Stichting Veilig en Milieukundig Slopen, die is opgericht door de Vereniging van Sloopaannemers (VS) en het Verbond van Aannemers van Sloopwerken (Babex).

BRL SVMS-007 is te downloaden van de website www.ccvdsl.nl.

Reageer op dit artikel