nieuws

Regels belemmering voor innovaties

bouwbreed Premium

maarssen – Innoveren is prachtig, maar de grootste innovatie zou het aanpassen van wetten zijn waardoor innovaties ook mogen worden toegepast. Dat is het gevoel bij een deel van de 2200 bezoekers van het Nationaal Innovatie Event.

“Moet je nagaan. We zijn een bedrijf met maar één grote klant. Toch wordt er volop geïnnoveerd. Maar als we het willen toepassen geeft diezelfde klant geen toestemming”, zegt een bemanningslid van de stand van Ballast Van Oord. Het is een van de weinige bedrijvenstands in De Fabrique in Maarssen, verder zijn het vooral kennisinstituten die zijn afgekomen op de vele miljoenen die het kabinet overheeft voor een innovatiever Nederland. In de Van Oord-stand is er aandacht voor onderzuigen, een nieuwe techniek waarmee grond onder de oppervlakte wordt weggehaald. Voordeel daarvan is in ieder geval al dat er minder vertroebeling van water optreedt. Het kan onder meer worden toegepast voor verlaging van uiterwaarden.

Maar er had een bord bij gehangen kunnen worden met de tekst: �kan niet worden toegepast�. Reden is de Wet bodembescherming die bedrijven die grond verplaatsen verplicht om te saneren. Bovendien moet een vergunning worden verstrekt die tot nu toe domweg niet afgegeven wordt.

“Schrijnend”, is dan het commentaar. Dit geldt temeer omdat de rijksoverheid voor zichzelf uitzonderingen gaat maken. Voor vervuilde baggerspecie, een van de grootste afvalproblemen van waterbeheerders, wordt een uitzondering gemaakt voor nuttige toepassing. Als slib verwerkt wordt in dijken of wegen, dan kan dat. Althans voor de overheid. Een bedrijf mag het niet zomaar.

Ook heeft de overheid deze afvalstroom vrijgesteld van de afvalstoffenheffing, een probleem waar vooral grondreinigers en slibverwerkers de dupe van zijn. Die kunnen daardoor niet concurreren met hun verwerkingstechnieken tegen de prijs van dumpen in grootschalige depots waar ook nog niet eens de volledige kosten worden meegenomen in de tarieven.

“Dan heb je een innovatie, mag die niet worden toegepast. En diezelfde overheid maar roepen dat bedrijven te weinig innovatief zijn”, is het gelaten commentaar.

Ook voor andere innovaties gelden dezelfde problemen. Wet- en regelgeving lopen nu eenmaal hopeloos achter bij technologische vernieuwingen. Tijdens verschillende workshops was dan ook opvallend vaak te horen dat de overheid zelf de grootste innovatie in handen heeft, aanpassing van wet- en regelgeving waardoor innovaties ook daadwerkelijk kunnen worden toegepast. Het kenmerk van goede innovaties is immers dat het moet gaan om kennis die daadwerkelijk wordt gebruikt in de markt.

Reageer op dit artikel