nieuws

Recyclingsysteem is achterhaald

bouwbreed Premium

haarlem – De VKG heeft de knuppel in het hoenderhok gegooid door de algemeen verbindend verklaring (AVV) waarmee het inzamelsysteem van kunststof kozijnen was geregeld, niet te accorderen. Zolang de Stichting Recycling VKG (SRVKG) geen financiële openheid van zaken geeft, is de VKG niet langer bereid 8 cent per kilo kunststof profiel af te dragen.

Met het geld dat de stichting beheert, kan de stichting haar werk doen en kunnen volgens hem de subsidies die nodig zijn om de keten te sluiten tenminste gedurende de komende 10 jaar betaald worden. Ir. A.J. Zegelaar, directeur VKG: “Er zou ongeveer 1,5 miljoen euro beschikbaar moeten zijn. De pot is opgebouwd met de verplichte afdracht door de industrie van 8 cent aan verwijderingsbijdrage per kilo kunststof profiel.”

Directeur A. Stigter van de SRVKG ziet dat anders en verwacht de opgebouwde reserve nodig te hebben voor de grote stroom kozijnen die hij op termijn verwacht. “Als er geen fondsen meer binnenkomen, moeten wij reserves aanspreken en kunnen wij geen recyclinggarantie meer geven”, aldus Stichter.

Maar vooralsnog wijst volgens Zegelaar niets in de richting van grote stromen kunststof afval: “Per jaar worden slechts dertig containers bij de recyclingbedrijven aangeboden. Alleen al het zaagafval van de fabrieken is tien keer groter. De SRVKG haalt dus geen legitimiteit uit het argument dat ze alle kozijnen ophalen.” Bovendien vindt Zegelaar dat de effectiviteit van het in 1994 opgezette recyclingsysteem achterhaald is. Door efficiencyverbetering van de recyclingindustrie en door stijging van de olieprijs is er inmiddels sprake van een rendabele bedrijfstak: “Wat we in de loop der jaren hebben gezien is dat, net als bij de handel in oude metalen, het pvc als hoogwaardig materiaal, in een tweedehands circuit terechtkomen voor hergebruik. Bovendien is er een markt ontstaan voor tweedehands kunststof kozijnen.”

Overigens stelt Zegelaar dat de industrie het nog wel steeds als haar plicht ziet zorg te dragen voor een efficiënt recyclingsysteem met een retourgarantie voor alle in Nederland uitgebouwde kozijnen ongeacht hun herkomst. Het bestuur heeft tijdens de laatste algemene ledenvergadering in november het mandaat gekregen er op toe te zien dat de recycling op een efficiënte en correcte wijze verloopt en de recyclinggarantie niet in gevaar komt. “We gaan het liefst weer in zee met de SRVKG maar zonodig zetten we een nieuw eigen recyclingsysteem op”, besluit Zegelaar.

Reageer op dit artikel