nieuws

PvdA: Jeugdbaan voor elke tien buitenlandse werknemers

bouwbreed

den haag – Voor elke tien buitenlanders die worden aangenomen moet een jongerenbaan worden gecreëerd. Dat zal de PvdA morgen voorstellen aan minister De Geus (Sociale Zaken) tijdens de begrotingsbehandeling Sociale Zaken.

Volgens kamerlid J. Bussemaker (PvdA) kan er op deze manier landelijk flink worden bijgedragen aan het terugdringen van de heersende jeugdwerkloosheid. De PvdA denkt dat het plan 5400 jeugdbanen creëert.

De partij komt tot die conclusie doordat er in 2005 door het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) naar verwachting 54.000 tewerkstellingsvergunningen aan buitenlandse werknemers worden afgegeven. Volgend jaar zal dat aantal ongeveer hetzelfde zijn. Momenteel zijn er ruim 60.000 geregistreerde jeugdwerklozen. Bussemaker gaat in eerste instantie uit van een proef van een jaar. Doordat betrouwbare werkgevers in de EU alleen nog een meldingsplicht hebben bij het CWI en er geen tewerkstellingsvergunning meer hoeft te worden aangevraagd, is er wel haast bij, zegt Bussemaker. Zij vreest namelijk dat door verandering van deze regels het aantal werknemers uit MOE-landen (Midden- en Oost-Europese landen) sterk zal toenemen. “Dat leidt tot extra verdringing van werk voor jongeren.”

De PvdA wil dat het CWI – na een aanmelding van buitenlandse werknemers – met betrokken werkgevers in de regio om de tafel gaat zitten om hen ertoe te zetten een jeugdbaan te creëren. Wat de PvdA betreft hoeven de jongeren niet per se geplaatst te worden bij of via het bedrijf dat ook de uit het buitenland gedetacheerde werknemer in dienst neemt. Bussemaker: “Plaatsing gebeurt namelijk op de regionale arbeidsmarkt.”

Het idee komt van detacheringsbedrijf Metaal Flex, die al een jaar een proef heeft lopen in Eindhoven. Metaal Flex zorgt dat er per tien Poolse werkers met een Duits paspoort een werkplek voor een jongere komt. “Een groot succes en dat verdient landelijke navolging”, aldus Bussemaker. Zij pleit wel voor financiële steun van de overheid voor de werkgever. Ook is het volgens haar taak dat er goed wordt samengewerkt door het CWI met de diverse bedrijven.

D66 heeft daarentegen gisteren gepleit voor ontmanteling van uitkeringsinstantie UWV en het CWI. Volgens de regeringspartij hebben de voormalige Arbeidsbureaus geen goede reputatie als het gaat om bemiddelen van werklozen naar een baan. Uitzendbureaus zijn daarin veel beter.

Reageer op dit artikel