nieuws

Puzzel Deventer wijk vereist langetermijnvisie

bouwbreed Premium

deventer – Het Deventer Sluiskwartier is toe aan een facelift. Het gebied ligt direct aan de rivier naast de Wilhelminabrug en het historische centrum. Nu het verder zuidelijk gelegen Pothoofdcomplex aan de IJssel is opgeleverd, valt het enigszins rommelige gebiedje van 1,5 hectare uit de toon. Zo klein als het gebied is, zo groot is de opgave.

“Pas als duidelijk is of en wanneer er een tweede IJsselbrug voor de stad komt, kan het gebied bij de huidige Wilhelminabrug definitief gestalte krijgen met de kwaliteit die ons voor ogen staat”, aldus projectleider Frits Schutte van de gemeente Deventer. “Het kan dus nog wel twintig jaar duren voordat het Sluiskwartier echt klaar is voor de toekomst.”

Behalve tegen het Pothoofdcomplex, steekt het gebied ook schraal af tegen de Deventer stadsgracht, de gerenoveerde woningen van de Raambuurt en het historische centrum aan de andere kant van de brug. “We moeten nadenken over de lange termijn, maar ook vast aan de slag gaan met wat we al wel kunnen ontwikkelen”, stelt Schutte. “Eerst visie, dan gefaseerde uitvoering.”

Feit is dat de brug het Sluiskwartier nu afsnijdt van de binnenstad. “Terwijl in het gebied straks wel een belangrijke ondergrondse parkeergarage komt voor de binnenstad. Als parkeerders bovengronds komen, moeten ze meteen in een goede omgeving zijn die ze onmiskenbaar de weg naar het centrum wijst. Vast staat dat de veranderingen een toevoeging worden aan het historische karakter van de stad”, stelt de projectleider. Met de gracht, de boekenmarkt en het Charles Dickens-festival is die uitstraling het grote pluspunt van Deventer.

Daarom gaan er stemmen op om de oude haven, die tot 1935 daar lag waar nu de brug ligt, terug te brengen in de stad. “De vraag is hoe je met dat historische water omgaat, en waar je dat precies terugbrengt? Dat hangt weer samen met de Wilhelminabrug. Nu is die brug als verkeersader nog veel te belangrijk voor de stad, en een keuze voor een eventuele tweede brug zal nog lang op zich laten wachten. Toch kunnen we zo�n gebied niet twintig jaar zo laten liggen. We moeten dus ook zoeken naar ingrepen die de kwaliteit nu al verbeteren. Denk aan het herstel van rivierkades en het benadrukken van historische zichtlijnen.”

Voor de invulling van het Sluiskwartier denkt de gemeente aan 50 tot 80 procent wonen, en ruimte voor horeca en vrijetijdsbesteding. Nu de gemeente heeft besloten het stadskantoor niet naar het kwartier te verhuizen, maar te bouwen op de plaats van de schouwburg, is het realiseren van kantoren van de baan.

De gedachte gaat uit naar een bebouwing die in hoogte een overgang vormt van de hoge Pothoofdgebouwen naar de kleinschalige bouw in de binnenstad. Dat betekent vijf tot zes bouwlagen.

“In afwachting van de visie voor de lange termijn, kunnen we daarmee wel alvast aan de slag. Als de ondergrondse parkeergarage in het gebied over een jaar of acht klaar is, kan pas opgeleverde tijdelijke parkeergarage weg. Daar ontstaat dan ruimte om met tijdelijke bebouwing de verbinding tussen het nieuwe Sluiskwartier en de binnenstad aantrekkelijk te maken”, verwoordt Schutte het idee van de gemeente. Je kunt dan denken aan aantrekkelijke etalages, horecavoorzieningen, een stadsplein of bijvoorbeeld een overdekte markt.

De ontwikkelingen vallen deels onder het Masterplan IJsselfront. In dat plan wil Deventer de aanblik van de stad vanaf het water stroomlijnen, en een historisch en recreatief karakter geven. Binnen het Sluiskwartier betekent dat dat de IJsselkade naast de brug bijvoorbeeld weer geschikt wordt gemaakt voor het afmeren van de talloze riviercruisers die de stad bezoeken.

De vraag is wat uiteindelijk de plannen zijn met de brug. “Onze ultieme wens is dat binnen twintig jaar de Wilhelminabrug wordt afgewaardeerd tot een stadsbrug voor fietsverkeer, waardoor hij duidelijker eindigt bij de rivieroever”, zegt Schutte. “De directe omgeving van de brug kan dan veel aantrekkelijker worden gemaakt, omdat dan ruimte ontstaat voor een eventuele haven of een waterplein.”

Schutte hoopt dat het college van burgemeester en wethouders de raad in maart een visie kan voorleggen over de stedenbouwkundige uitgangspunten voor het nieuwe Sluiskwartier. Daarin wordt dan ook duidelijk wat de eerste tien jaar alvast kan worden ontwikkeld in lijn met de langetermijnvisie. Een belangrijk onderdeel van deze eerste fase is het doortrekken van de stadsgracht in het gebied.

Reageer op dit artikel