nieuws

ProtEau roept legionellabacterie simpel een halt toe

bouwbreed

rotterdam – Hooguit een dag werk en een eenmalige investering van 2500 euro. Dat zijn gebruikers kwijt aan de Prot-Eau van watermeterinstallateur MeterCom in Rotterdam. Deze geoctrooieerde voorziening bestrijdt legionella in leidingen met koud water. Dat gebeurt door alleen op het moment dat het nodig is water in de buizen te laten. In droge leidingen kan immers geen legionella ontstaan.

Voor de bestrijding van legionella zijn in de loop van de tijd uiteenlopende maatregelen bedacht. Die naar behoren uit te voeren stuit in de dagelijkse praktijk niet zelden op problemen, weet J. Assenberg van MeterCom. Het verplichte wekelijkse spoelen bijvoorbeeld schiet er na verloop van tijd bij in. Ook het afsluiten en aftappen van leidingen die een tijd niet meer worden gebruikt wordt vaak vergeten. Met dat in gedachten bedacht hij met zijn collega B. Reijerkerk de ProtEau. Dit automatische systeem sluit de kans op besmetting met de legionellabacterie uit, garandeert Assenberg. De installatie vergt buiten de besturingskast, enkele elektrische kleppen en wat koperen buis, nauwelijks materiaal.

Stilstaand water dat al dan niet wordt opgewarmd biedt de grootste kans op legionellabesmetting. Besmetting wordt dan het best voorkomen door geen water in de leiding te laten staan. De ProtEau zet alleen water op de leiding wanneer de gebruiker met het intikken van een viercijferige code de bijbehorende besturingskast activeert. Meer handelingen vergt het systeem niet; de rest van de bediening is voorgeprogrammeerd. Het bedieningsgemak neemt zo toe en vergt minder tijd dan bijvoorbeeld het wekelijkse spoelen omdat geen logboek moet worden bijgehouden.

Direct na het invoeren van de code controleert de ProtEau zichzelf op eventuele mankementen. Vervolgens spoelt de installatie de aansluitleiding schoon. Het spoelwater verdwijnt in het riool. Assenberg en Reijerkerk berekenden vooraf hoeveel water het spoelen vergt en legden dat vast in de elektronica. Op die manier gaat zo min mogelijk water verloren. Het proces van afsluiten, aftappen, vullen en ontluchten van de leiding verloopt volledig automatisch via een kleppenstelsel. Pas na het spoelen stroomt water uit de kraan. De programmering bepaalt weer hoelang dat kan.

Als de ingestelde gebruikstijd is afgelopen sluiten de kleppen de leiding af en het water dat nog in de buis staat stroomt in het riool. Voor het legen van leidingen die beneden het kleppenstelsel liggen bedachten Assenberg en Reijerkerk een systeem met veerbelaste kleppen. Een mechanische oplossing die volgens Assenberg minder kans op storing geeft dan een elektronische. Ook de rest van de ProtEau is ontworpen voor de dagelijkse praktijk en vergt nauwelijks onderhoud. Voor de zekerheid kan de installatie een keer per jaar worden nagelopen op eventuele mankementen.

Nader onderzoek moet uitwijzen hoe het regelmatige droogzetten en vullen van de leiding uitpakt voor de ontwikkeling van de biofilm waarin de legionellabacterie goed gedijt. Assenberg gaat ervan uit dat de groei van biofilm in de leiding nagenoeg nihil is. Hij noemt de ProtEau een van de weinige voorzieningen voor het bestrijden van legionella in koudwaterleidingen. De ProtEau werkt inmiddels al enige tijd naar ieders tevredenheid in onder meer het Rotterdamse woongebouw De Kreek waar schoonmakers legionellavrij water kunnen tappen in de schoonmaakkasten.

Reageer op dit artikel