nieuws

Proef geeft beter beeld uitloging zware metalen

bouwbreed Premium

delft – Een nieuw beschikbare proef voor de uitloging van avi-bodemas, geeft een beter beeld van de uitloging van zware metalen onder zuurstofloze omstandigheden. NEN heeft de methode Ontw. NVN 7384 gepubliceerd.

Zuurstofloze condities ontstaan in grote ophogingen met avi-bodemas, de belangrijkste reststof van afvalverbranding, die voorzien zijn van een bodemafdichting. Dit geldt ook voor stortplaatsen, bodem op grotere diepte en waterbodems.

Uit onderzoek is gebleken dat de uitloging van zware metalen uit avi-bodemas onder zuurstofloze condities anders verloopt dat onder zuurstofrijke condities. Een aantal zware metalen wordt namelijk minder mobiel waardoor de emissie daalt. De bestaande standaardkolomproef levert echter in dergelijke gevallen toch een te hoge waarde op, wat resulteert in overschrijding van de grenswaarde in het Bouwstoffenbesluit.

Daar komt bij dat per 1 januari 2007 de bijzondere categorie vervalt waarin hogere emissie is toegestaan. Een gevolg zou zijn dat formeel nog meer emissie- overschrijdingen op basis van bestaande proefnemingen plaatsvinden. Een goede beoordeling van de uitloging is dus belangrijk voor de continuering van de nuttige toepassing van de AVI-bodemas. Toepassing van de Ontw. NVN 7384 geeft een realistischer beeld van de emissies dan de standaardproef.

De methode is ook te gebruiken voor de beoordeling van bouwmaterialen die zich in zuurstofloze bodem bevinden of voor de bepaling van het uitlooggedrag van verontreinigde grond of sediment.

Tot 1 maart 2006 kan commentaar worden ingediend. Nadere informatie is te verkrijgen via www.nen.nl of via NEN-milieu, telefoon: (015) 2690303.

Reageer op dit artikel