nieuws

Opnieuw kink in kabel over aanleg beek De Doorbraak

bouwbreed Premium

almelo – Opnieuw is er een kink in de kabel gekomen over de aanleg van de 13 kilometer lange waterweg De Doorbraak in Twente. Vier boeren hebben bij de Raad van State een kort geding aangespannen tegen de aanleg van de beek op hun grond.Als de boeren in het gelijk worden gesteld dan loopt de aanleg forse vertraging op. Volgens waterschap Regge en Dinkel loopt het echter niet zon vaart.

De agrariërs zijn bang dat het grondwaterpeil op hun landerijen zo hoog wordt dat de bedrijfsvoering in gevaar komt. Volgens projectleider H. Lansink van het waterschap tonen rekenmodellen van TNO aan dat de grondwaterstand in het gebied niet gaat stijgen. “Kennelijk hebben de boeren een gevoel dat de grondwaterstand hoger wordt omdat er straks een watergang op hun grond wordt aangelegd. Maar de feitelijke rekeningen wijzen anders uit, het grondwaterpeil wordt op sommige locaties zelfs lager.”

Daarom heeft Lansink hoop op een voor het waterschap goede afloop van het kort geding. “Mocht dat niet zo zijn, dan loopt het project inderdaad forse vertraging op”, erkent Lansink. “Dat heeft echter geen grote financiële gevolgen. Het project heeft een looptijd van tien jaar en de subsidietermijnen zijn ruim genomen.” De boring onder het Twentekanaal loopt geen vertraging op, omdat deze gronden in eigendom zijn van het waterschap. Het waterschap dient nog zeker tien kilometer van De Doorbraak aan te leggen door een deel van Twente. De aanleg van de beek is nodig om het water in Twente meer ruimte te geven en wateroverlast en verdroging te voorkomen.

Reageer op dit artikel