nieuws

Noord-Nederland kan stroom uit water krijgen

bouwbreed Premium

leeuwarden – Over tien jaar zouden nagenoeg alle Noord-Nederlandse huishoudens elektriciteit kunnen hebben uit de stroming van zoet naar zout water tussen het IJsselmeer en de Waddenzee.

De stroming van het water zou via een grote energiecentrale in de Afsluitdijk 200 megawatt kunnen opwekken. Om dat doel te bereiken is bij zoutfabriek Frisia in Harlingen een overeenkomst gesloten over het zogenoemde project BlueEnergy, aldus directeur P. Hack van het betrokken bedrijf Magneto.

Dat uit stromingen van zoet naar zout water energie kan worden opgewekt, bevestig het waterinstituut Wetsus in Leeuwarden. Dat onderzoekinstituut heeft laboratoriumproeven gedaan waaruit bleek dat de energieopwekking kleinschalig werkt. De truc is natuurlijk evenwicht. Door zout en zoet water bijeen te brengen ontstaat een natuurlijke stroming omdat het zout gelijkmatig wordt verdeeld over het water. Via membranen wordt de energie uit het water gehaald, zogenoemde omgekeerde elektrodialyse.

“De potentie is aanwezig, maar we moeten nog een paar technische dingen oplossen. Daarom doen we in Harlingen onderzoek��, aldus S. Metz van Wetsus. Hij begeleidt promovendi van drie universiteiten die voor BlueEnergy tot en met 2008 onderzoek doen naar de genoemde energieopwekking.

Volgens Hack kost de proefopstelling in de Friese zoutfabriek ruim 1 miljoen euro. In het tweede kwartaal van volgend jaar moet de 50 kilowattcentrale gaan draaien. Hack denkt een centrale in de Afsluitdijk binnen tien tot twaalf jaar te kunnen realiseren. De kosten voor een 200 megawattcentrale schat hij op ongeveer 400 miljoen euro. (anp)

Reageer op dit artikel