nieuws

NMa wil nog 180 bedrijven beboeten

bouwbreed Premium

den haag – Mededingingsautoriteit NMa wil nog eens 180 ondernemingen uit de bouwsector beboeten voor overtreding van het kartelverbod. Het gaat om 34 betonfabrikanten, 59 groenvoorzieningsbedrijven en 87 kabelleggers.

Dat heeft de toezichthouder op de mededinging gisteren naar buiten gebracht.

De kartelautoriteit heeft de bedrijven een korting van 15 procent op de boetes in het vooruitzicht gesteld, als zij meewerken aan de versnelde sanctieprocedure. De NMa verwacht pas halverwege volgend jaar de definitieve boetebesluiten op tafel te kunnen leggen. Dan komt ook een einde aan het jaren durende onderzoek van de NMa naar misstanden in de bouw.

Ongeveer 60 van de 180 aangeschreven bedrijven kwamen vrijwillig met gevoelige informatie over de brug. De overige ondernemingen zijn op basis van die stukken en ander bewijsmateriaal boven water gekomen.

Het onderzoek naar de betonsector heeft drie afzonderlijk kartels aan het licht gebracht. De producenten van betonnen straatstenen, die van de prefab betonnen heipalen en de makers van betonnen vloerelementen vormden ieder hun eigen clubje.

In de straatstenenbranche kwamen volgens de NMa 21 fabrikanten bij elkaar om de leveranties aan de afnemers te verdelen. Negen heipaalproducenten maakten tussen 1998 en 2002 regelmatig afspraken over ieders aandeel in de productie- en verkoopvolumes. Datzelfde deden vier bedrijven die vloerelementen van beton maken tot en met maart 2003, aldus de mededingingsautoriteit.

Vooroverleg

De 59 verdachte groenvoorzieningsbedrijven beperkten de concurrentie door vooroverleg te voeren en “af te spreken wie van hen als laagste bij de aanbesteding zou inschrijven”, meldt de NMa in een toelichting.

De kabel- en leidingleggers voerden vooroverleg voorafgaand aan aanbestedingen. Dat gebeurde volgens de kartelautoriteit binnen één landelijk dekkend systeem, dat erop was gericht de opdrachten onderling te verdelen en het inschrijfgedrag af te stemmen.

De NMa noemt de handelwijze van de bedrijven “een zeer ware overtreding” van de Mededingingswet. “Concurrentie beperkende afspraken zijn nadelig voor afnemers en opdrachtgevers.”

De kartelwaakhond heeft sinds de start van het onderzoek ruim 1400 ondernemingen uit de bouw als verdachte aangemerkt. Daarvan zijn er reeds vierhonderd, hoofdzakelijk gww-bouwers, beboet. De woning- en kantorenbouwers die een rapport hebben ontvangen, weten voor de zomer welke boete zij moeten betalen.

Reageer op dit artikel