nieuws

Nieuwe taalstrijd dreigt rond sociale huursector België

bouwbreed

brussel – Vrijwel alle Waalse politieke partijen zijn woedend op de Vlaamse regering. Die heeft de zogeheten wooncode goedgekeurd, die bepaalt dat een huurder van een sociale woning in Vlaanderen Nederlands moet kennen.

Om anderstaligen niet geheel buiten te sluiten, mogen ze ook bereid zijn binnen twee jaar voldoende Nederlands te leren. Tegen de maatregel, die bedoeld is om immigranten via een verplichte taalcursus beter in te burgeren, zodat ze ook hun sociale situatie kunnen verbeteren, is fel verzet gerezen bij de Waalse politici.

De Waalse minister van huisvesting, de christen-democraat A. Antoine, zegt verbijsterd te zijn over de Vlaamse maatregel. Hij heeft aangekondigd om het Arbitragehof, dat geschillen tussen Vlaanderen en Wallonië beslecht, te vragen deze Vlaamse �provocatie� te vernietigen. “Alle Belgen zijn gelijk voor de wet en hebben recht op huisvesting en taalvrijheid”, zo orakelde hij. Antoine beloofde “met alle wettelijke middelen te zullen waken over de rechten van de Franstaligen als ze zich vrij ergens in België willen vestigen.”

Het liberale Waalse Kamerlid X. de Donnea, gaat nog een stap verder. “Dit stinkt naar racisme.” Volgens de Waalse liberalen is de Vlaamse maatregel slechts bedoeld om de Franstaligen zo te pesten dat zij afzien van het huren van een sociale woning in bijvoorbeeld de Vlaamse gemeenten rond Brussel of langs de taalgrens.

Het lijkt een nieuwe taalstrijd te worden. Want andersom wordt van buitenlanders en zelfs Vlamingen, die zich in een Franstalige gemeente in België vestigen, verwacht dat zij zich wel in het Frans kunnen uitdrukken.

Reageer op dit artikel