nieuws

Nieuwe natuur legt grootste claim op ruimte

bouwbreed Premium

rotterdam – Het Nederlandse grondgebied beslaat exclusief de Waddenzee en de grote wateren 35.525 vierkante kilometer. Volgens alle plannen op de Nieuwe Kaart van Nederland, die gisteren is gepresenteerd, gaat iets meer dan tien procent, 3624 vierkante kilometer, de komende tien jaar op de schop.

De aanleg van nieuwe natuur, recreatiegebieden, parkjes en plantsoenen levert de grootste ruimteclaim (2086 vierkante kilometer) op: bijna de omvang van de provincie Limburg. De afgelopen drie jaar heeft het Nederlands Instituut voor Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting (Nirov) in totaal 7700 harde en zachte plannen bij Rijk, provincies en gemeenten verzameld. De plannen zijn stuk voor stuk ingetekend op de nieuwe Kaart van Nederland die daarmee in een oogopslag duidelijk maakt waar de komende tien jaar welke ontwikkelingen te verwachten zijn.

Op basis van cijfers achter de kaart constateert het Nirov dat er voor de komende tien jaar ruim 3200 kilometer aan de nieuwe infrastructuur gepland staat. Het grootste deel van de plannen, 48 procent, is gericht op het autoverkeer. Veertig procent van de plannen heeft betrekking op nieuwe spoorlijnen.

Het aandeel plannen voor woningbouw op de Nieuwe Kaart van Nederland is in vergelijking met eerdere uitgaven van de kaart �sterk gegroeid�, aldus het Nirov. Dit komt niet zozeer omdat er meer plannen voor woningbouw zijn, als wel dat het Nirov nu ook de kleine projecten vanaf tien woningen heeft meegerekend.

Op basis van de plannen concludeert het Nirov dat de komende tien jaar 675 vierkante kilometer bestemd wordt voor woningbouw. Het aantal geplande woningen is gestegen van 706.752 in 1997 naar 930.868 nu. Zo�n 35 procent van deze woningen is voorzien binnen het stedelijke gebied. Volgens de Nieuwe Kaart gaat er de komende tien jaar 576 vierkante kilometer in Nederland op de schop voor bedrijfsactiviteiten, zoals bedrijventerreinen, kantoren, glastuinbouw en windenergie. Grootste �ruimtevreter� is volgens het Nirov het gemengde bedrijventerrein met kantoren, bedrijfspanden en ook woningen. De plannen gaan uit van 374 vierkante kilometer aan dergelijke terreinen.

Reageer op dit artikel