nieuws

Nieuwe jas voor corporaties

bouwbreed Premium

Minister Dekker van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer wil komen tot een nieuwe omschrijving van de missie en de middelen van woningcorporaties. De corporaties krijgen een nieuwe jas zogezegd. Aanleidingen tot de voorstellen van de minister zijn er genoeg. In willekeurige volgorde. De onte- vredenheid over de in de ogen van de minister te geringe […]

Minister Dekker van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer wil komen tot een nieuwe omschrijving van de

missie en de middelen van woningcorporaties. De corporaties krijgen een nieuwe jas zogezegd.

Aanleidingen tot de voorstellen van de minister zijn er genoeg. In willekeurige volgorde. De onte-

vredenheid over de in de ogen van de minister te geringe bijdrage van corporaties aan de jaarlijkse nieuwbouw. Het achterblijven van hun prestaties in de stedelijke vernieuwing, de herstructurering, in vergelijking met de plannen van gemeenten. Klachten uit het veld

van de ontwikkelaars en beleggers in vastgoed over oneerlijke concurrentie door het gebrek aan en level playing field. En niet in de laatste plaats de commentaren van de Europese Commissaris voor de mededinging in Brussel, mevrouw Kroes. In haar brief aan de Tweede Kamer zet de minister uitvoerig uiteen hoe zij de corporaties tot meer bouwen wil aanzetten en welke middelen zij daarvoor wil inzetten als de corporaties onwillig blijven. Er is daarbij sprake van een top down benadering. Een rijksdoelstelling dient uit te monden in een gemeentelijk plan. Corporaties dienen het van hun gevraagde deel van het plan uit te voeren. Zo nodig met behulp van sancties als ook mediation niet geholpen heeft.

De minister vindt dat gemeenten natuurlijk wel over een redelijke woonvisie moet beschikken. Wat redelijk is bepaalt het ministerie na toetsing. In hoeverre een door de bewindsvrouw te introduceren nieuwtje zich hiermee verdraagt zal waarschijnlijk een punt van nadere uitwerking zijn. Het nieuwtje is dat gemeenten corporaties uit andere gebieden kan uitnodigen om een bod te doen op het recht om een deelplan van de gemeente uit te voeren. Corporaties gaan op deze wijze met elkaar concurreren.

U weet wel, de markt, net als in de gezondheidszorg. De echte concurrentie tot op dit moment vindt plaats tussen corporaties en ontwikkelaars. Van deze laatste komt ook de klacht over het ontbreken van het gelijke speelveld. Op dit punt kiest de minister voor een verbod op kruissubsidies. Koop- of duurdere huurwoningen mogen niet goedkoper op de markt gebracht worden met middelen uit de algemene pot van de corporatie. Omgekeerd mogen sociale huurwoningen wel goedkoper worden aangeboden door het inzetten van

de opbrengsten uit het duurdere segment. Daarvoor zijn in de toekomst wel zelfstandige dochterondernemingen noodzakelijk. Een administratieve Chinese muur wordt daarvoor onvoldoende bevonden, er moet ook een

juridische scheiding worden doorgevoerd. Wel dienen de moeder en de dochter vanuit een punt te worden aangestuurd. Dit om de gewenste menging van duur en goedkoop in herstructureringswijken te bevorderen.

Het maatschappelijk ondernemen zal verder worden uitgebreid. Bouwen voor zorginstellingen, brede scholen, buurthuizen enz zal worden

bevorderd met gebruik van de middelen, waarover corporaties beschikken. De prijzen waarvoor vervolgens de verhuur plaatsvindt zullen niet (onmiddellijk) kostendekkend hoeven te zijn. Waar het element van de staatssteun met zich meebrengt dat (nieuwe) woningen

alleen bestemd zijn voor inkomens tot 33 000 euro, hoeft dit voor de andere activiteiten geen rol te spelen. Dat zou ook onmogelijk zijn, zo goed als het onmogelijk is de verhuurde woningen in te delen naar het inkomen van de huurder. De staatssteun blijft dan intact. Zo bezien verandert er niet veel, want de vrijwel alle scheefwoners worden dat pas na verloop van tijd door de groei van hun inkomen.

De nieuwe jas van de corporaties lijkt heel veel op de oude. Het woordgebruik waar het gaat om doel, middelen en resultaat is aangepast aan het actuele jargon. De brede zorg voor het wonen is de missie. Als het aan de minister ligt zullen huishoudens die gelet op het inkomen niet tot de aandachtsgroep behoren, ook door in sociale huurwoningen

gehuisvest blijven.

Reageer op dit artikel