nieuws

Negenhonderd bruggen samen in één bundel

bouwbreed Premium

rotterdam – Bijna negenhonderd vaste bruggen, hef-, klap-, bascule- en tuibruggen zijn als kunstwerken van de openbare ruimte te bewonderen in Rotterdam. De onlangs verschenen uitgave Het Groot Rotterdams Bruggenboek, is een ode aan al deze bruggen waaronder de grote beeldbepalende oeververbindingen én de honderden minder bekende bruggen.

De basis van �Het Groot Rotterdams Bruggenboek� wordt gevormd door 23 bruggen die zich in een �te belopen gebied� in het centrum van de stad bevinden.

Die bruggen worden nader voorgesteld met uiteenlopende feiten en wetenswaardigheden. Drie fotografen geven in drie hoofdstukken bovendien hun impressie van deze bruggen. In een aparte bijlage volgt nog een extra beschrijving, inclusief een korte geschiedenis van de kunstwerken.

Om een beetje thuis te raken in de verschillende verschijningsvormen is het eerste hoofdstuk van het boek gewijd aan een beknopt overzicht van brugtypen. Overige hoofdstukken gaan in op uiteenlopende aspecten van de Rotterdamse bruggen op praktisch, technisch, filosofisch en artistiek gebied.

Daardoorheen loopt een serie besprekingen van nóg eens 23 bruggen, verspreid over de stad. In totaal leverden zeven auteurs hun bijdragen.

De gekozen opbouw maakt �Het Groot Rotterdams Bruggenboek� levendig door de grote variëteit aan verhalen en illustraties. Anderzijds is de uitgave rommelig doordat de hoofdstukken van de fotografische weergave van de basisbruggen worden onderbroken door beschrijvende hoofdstukken.

De keuze om nog eens 23 beschrijvingen van andere bruggen door het boek te verspreiden komt de samenhang evenmin ten goede. Dat is jammer, want de teksten zijn helder en de drie maal 23 dragende foto�s van de reportages zijn alleen al de aanschaf van het boek waard.

�Het Groot Rotterdams Bruggenboek�, uitgeverij Aprilis, Zaltbommel. De gebonden uitgave telt 248 pagina�s en kost 29,00 euro. ISBN 9059940466.

Reageer op dit artikel